Forskningen ble utført med et lag med forskere fra Bergen (NIFES, UiB), København og Frankrike.

Lakseolje ble fremstilt av oppdrettslaks og «dekontaminert» – det vil si at miljøgiftnivåene ble redusert.

Både vanlig og «dekontaminert» lakseolje ble deretter brukt til å lage rottefôr. Begge lakseoljene hadde samme nivå omega-3.

Miljøgifter i kroppen

Etter 28 dager hadde rotter som spiste fôr med vanlig lakseolje, høyere nivåer av organiske miljøgifter i kroppen sammenlignet med rotter som hadde spist fôr med «dekontaminert» lakseolje.

Vanlig lakseolje og eksponering for organiske miljøgifter førte til at rottene utviklet flere symptomer knyttet til type 2 diabetes og fedme.

Rottene som spiste fôr med dekontaminert lakseolje, var imidlertid beskyttet mot dette.

Flere cellestudier bekrefter at organiske miljøgifter kan påvirke insulinets virkning. Disse studiene støtter befolkningsundersøkelser som viser sammenheng mellom organiske miljøgifter og metabolske sykdommer.

Matet med laksefilet

Laksefôr med lite organiske miljøgifter ble fremstilt ved å dekontaminere fiskeoljen i fôret. Dette gjorde at oppdrettslaks hadde cirka 50 prosent mindre organiske miljøgifter enn vanlig laks.

Deretter ble laksefilet fra de to forskjellige gruppene laks – én med normale nivåer av organiske miljøgifter og én med reduserte nivåer – brukt til å lage musefôr.

Mus som spiste fôr med lave nivåer i åtte uker lagret mindre miljøgifter. De utviklet også færre symptomer på type 2 diabetes og fedme sammenlignet med mus som spiste vanlig oppdrettslaks.

Disse resultatene ble funnet da vi laget musefôr med veldig høyt fettinnhold.

Økt risiko med to måltider

Vanlig oppdrettslaksefilet ble også brukt for å lage musefôr med et standardfôr, såkalt Western-fôr. Mus som spiste Western-fôr med vanlig oppdrettslaksefilet utviklet symptomer på type 2 diabetes og fedme etter seks uker.

Disse resultatene kan forklare hvorfor forskere fra Harvard, som undersøkte mer enn 200.000 amerikanere over en periode på 12–18 år, fant at inntak av fet fisk kunne øke risiko for type 2 diabetes.

To fiskemåltider pr. uke var nok til å øke risikoen med 30 prosent.