ØIVIND ASK

Men sannsynligvis kommer de opp igjen til neste sesong.

I gårsdagens BT fortalte vi om den nye venneforeningen for Torget som Johan Fredrik Kroepelien har gjort seg til talsmann for. Oppslaget fikk Lise Wergeland Strømmen til å reagere.

Vi snakket med henne sammen med Marianne Bergflødt, styreleder i Driftsselskapet og Kjetil Sørensen, formann i Bergen torghandlerforening og nestleder i styret for Driftsselskapet.

De legger ikke skjul på at de er frustrert over situasjonen Torget er kommet i, men innser motvillig at det vil ta tid å få tingene på plass.

Maler langsomt

— Det ser dessverre ut til at vi må leve med dette en tid fremover, men liker det slettes ikke, sier Lise Wergeland Strømmen.

Det er mye å gripe fatt i på Torget. En ting er det estetiske med «garasjer», skur og vogner strødd utover, en annen er de tre store skurene på Strandkaien foran Kløverhuset. Så er det bosset som flyter, det lukter fra containerne, det daglige renholdet er en katastrofe og fasiliteter som gjør arbeidssituasjonen levelig for torghandlerne mangler.

Kommunens planavdeling jobber med saken, men den maler fryktelig langsomt.

- Håpløs situasjon

Hvordan ser torghandlerne på situasjonen?

— Vi føler oss fullstendig nedprioritert, og lever konstant på dispensasjoner. For å si det rett ut, så sliter vi oss helt ut. Hver morgen bruker vi to timer på å få alt på plass, og en time på å rydde vekk om ettermiddagen. Konkurransesituasjonen vår overfor andre butikker er rett og slett håpløs, det ser vi også på rekrutteringen. Det er ingen ungdommer som ønsker å jobbe her, sier Kjetil Sørensen som selger skinn og strikkevarer.

Et godt og levende torg

— Målet vårt er at bergenserne skal bruke Torget hele året. Hvordan vi skal få det til er en del av strategiarbeidet vi i vår gruppe skal ha klart til sommeren, sier Lise Wergeland Strømmen.

— Hva med resultatet av idekonkurransen som ble lagt frem for to år siden?

— Den er en del av grunnlaget for arbeidet vårt.

Hun forstår godt at torghandlerne ber om nødløsninger i en overgangsfase, og håper den blir kortest mulig.

— Når planene for det nye Torget er godkjent en gang gjenstår det bevilgninger, og vi vet alle hvordan kommunens økonomiske situasjon er, sier Lise Wergeland Strømmen.

Haster med renhold

— Eneste mulige løsning, slik vi ser det, er permanente installasjoner. I dag flyter bosset. Mange gir blaffen, folk slenger uhemmet fra seg. Vi vil ha et moderne, underjordisk sugesystem. Vi vil også ha ismaskinen og lagerplass under bakken, og toalettene delvis over bakken, helst ute på Strandkaien der de tre «midlertidige» skurene står nå.

Men Marianne Bergflødt føler at arbeidet er stoppet opp.

— Vi skjønner at mange er opptatt av Torget, og er misfornøyd med de midlertidige løsningene. Men det som haster aller mest er åpenbart renholdet. Vi kan absolutt ikke gå inn i en ny turistsesong slik det er nå.

I dag blir Torget kostet hver ettermiddag. Og det er alt. Når torghandlerne kommer neste morgen må de selv rydde etter nattens utsvevelser. Da flyter det med boss, noen har også «sluppet fra seg» andre ting, uten at vi behøver å fortelle nærmere hva det er.

— Vi reagerer sterkt på at ikke kommunen tar dette ansvaret, og rengjør skikkelig. Det er ikke vårt ansvar, sier Kjetil Sørensen.

FRUSTRERT: Torgstyret og administrasjonen har et delansvar for situasjonen, men mener de kjemper iherdig for bergensernes og torghandlernes interesser. F.v. Lise Wergeland Strømmen, daglig leder for Driftsselskapet for Torget, Marianne Bergflødt, styreleder i Driftsselskapet og torghandler Kjetil Sørensen, nestleder i styret og formann i Bergen torghandlerforening. <br/>Foto: ØIVIND ASK