JØRN-ARNE TOMASGARD

Den nye friskoleloven førte til at Akademiet og Sonans etablerte 470 private, offentlig finansierte videregående skoleplasser i Bergen i fjor høst.

Kommende høst får de konkurranse fra Sveriges største privatskolekjede, Ultra utbildning. I Bergen får skolen navnet John Bauer Bergen AS videregående skole.

For skoleåret 2005/2006 tar svenskene sikte på å tilby skoleplasser til 175 elever. I løpet av to år skal elevtallet være oppe i 525 elever. Særpreg ved skolen er at det ikke er skoletimer, men to intensive arbeidsøkter hver dag. Elevene får også en egen personlig rådgiver som skal følge dem under hele utdanningen.

På grunn av at norske myndigheter finansierer inntil 85 prosent av kostnadene ved de private videregående skoleplassene, begrenses skolepengene til rundt en tusenlapp i måneden.

Press på offentlige skolen

Atle Vikøyr i utdanningsavdelingen hos Fylkesmannen i Hordaland behandler også en søknad om oppstart av den private videregående skolen Urtehagen, som har sitt utspring i Oslo. Urtehagen er en skole som er etablert med utgangspunkt i at muslimer føler seg sviktet i den offentlige skolen. Den kommer således ikke i et direkte konkurranseforhold med Sonans, Akademiet og John Bauer.

Vikøy mener begge skolene får klarsignal.

— Det er Utdanningsdirektoratet som skal avgjøre saken, men dette blir nok godkjent, slik de fleste søknader om å etablere privatskoler blir i dag, sier han.

Vikøyr synes fremveksten av private videregående skoler er spennende.

— Det er ikke bare et konkurranseforhold de private skolene imellom, men også mellom private og offentlige skoler, mener han.

- Behov for 50 lærere

Rune Eikeland, daglig leder for etableringen av John Bauer videregående skole i Norge, sier de vil tilby alle allmennfagene, realfag, samfunnsfag, økonomifag, språkfag med reiseliv, en internasjonal linje, medier og kommunikasjon og drama. De jobber også med en musikklinje.

Når skolen er ferdig utbygd til skoleåret 2007/2008, tror han det vil bli et behov for inntil 50 lærere.

Eikeland sier at de var kjent med de andre aktørene på privatskolemarkedet i Bergen, men at de like fullt besluttet å satse.

— Vi tror det er et voksende marked i Bergen, og behov for en annerledes måte å arbeide på. De andre aktørene var sterkt med i vurderingen, men til slutt besluttet vi at Bergen er en så stor og interessant by at vi ville satse her. Vi tror også at produktene skiller seg, sier han.

Kan ikke ta utbytte

— At Hordaland fylkeskommune har innført fritt skolevalg, bidro også positivt til vår beslutning, sier Eikeland.

Erfaringen med fritt skolevalg tilsier stort press på sentrumsskolene, og John Bauer er ute etter å leie lokaler så sentralt som mulig.

I Sverige kan eierne ta utbytte av et eventuelt overskudd. Den norske friskoleloven hindrer det.

— Motivasjonen vår for å satse i Norge, er interesse for opplæringsvirksomhet. Over tid tror vi også at loven kan bli endret til å bli mer forretningsmessig. Vi tenker langsiktig, sier Eikeland.

Foruten Bergen, skal svenskene etter planen etablere skoler i Oslo, Drammen, Haugesund og Porsgrunn fra høsten 2005. I løpet av et år eller to planlegger de ytterligere fem skoler, blant annet i Trondheim og Stavanger.