I to og en halv time satt Jrad i samtale med en etterforsker fra POT. Hun ønsket opplysninger om navngitte ekstremister i innvandringsmiljøer i Bergen.

Jrad ble særlig bedt om å fortelle det han visste om USA-fiendtlige holdninger blant medlemmer av islamsk kultursenter i Bergen.

Kjenner ekstremister

— Jeg følte at hun prøvde å melke meg for opplysninger. Det var svært ubehagelig. Jeg reagerer sterkt på at overvåkingspolitiet kaller meg inn til avhør om holdninger jeg tar sterkt avstand fra. Jeg ble helt skjelven, sier Jrad, opprinnelig fra Tunisia, men bosatt i Norge siden 1991.

Han har tidligere selv vært medlem av islamsk kultursenter. Han er styremedlem i sosialdemokratisk forum, og medlem av representantskapet i Arbeiderpartiet. Han har tidligere arbeidet som tolk for politiet, og kjenner flere ytterliggående muslimer i Bergen.

— Jeg vet at det finnes en del fundamentalister i Bergen. På islamsk kultursenter ble de ganske dominerende. Derfor valgte jeg å trekke meg ut av miljøet. Jeg var heller ikke særlig ønsket der fordi jeg tok avstand fra ekstremismen, sier Jrad, som beskriver seg selv som en «moderat muslim».

- Vil avhøre flere

Han har tidligere uttalt seg i BT der han kritiserte kjønnslemlesting av kvinner. Det skal være en av årsakene til overvåkingspolitiet fattet interesse for ham.

Etterforskeren skal ha understreket at politiet ikke var ute etter Jrad, men at de trengte hjelp av ham til å skaffe seg oversikt over miljøet.

— Jeg ble spurt om hvilke reaksjoner som kan komme i Bergen dersom USA angriper Afghanistan. Etterforskeren ville også presentere meg for en liste med navngitte personer i politiets søkelys. Hun ga uttrykk for at flere personer ville bli kalt inn til samtaler, sier Jrad, som nektet å gi opplysninger om enkeltpersoner.

Frykter reaksjoner

Mot slutten av samtalen fikk han likevel etterforskerens visittkort, med beskjed om at han kunne ringe når som helst.

— Jeg synes situasjonen var svært ubehagelig. Jeg ønsker ikke å komme i konflikt med disse menneskene. Jeg ser på det som en plikt å hjelpe politiet, men jeg føler meg mistenkeliggjort når jeg blir kalt inn til avhør utelukkende på grunn av min bakgrunn, sier Jrad, som innrømmer at han frykter reaksjoner fra innvandringsmiljøer.

Jrad merket seg at POT mente Café Opera i Bergen sentrum var ett av samlingsstedene for innvandrere med arabisk eller muslimsk bakgrunn.

— Jeg går selv ofte på Café Opera sammen med venner. Må vi fra nå av kikke oss over skulderen for å se om overvåkingspolitiet har oss under oppsyn?