Ifølge ferske tall fra Fylkesmannen i Hordaland har Pinsekirken Tabernakelet mistet 225 medlemmer i løpet av det siste året. Ingen andre av trossamfunnene som får støtte av Fylkesmannen har hatt så stor tilbakegang.

— Vi har hatt en svak nedgang på grunn av aldersfordeling og naturlig avgang, men våre tall viser at vi bare har gått tilbake med fire medlemmer, sier hovedpastor Torsten Mentzoni.

Ifølge han hadde menigheten 1481 medlemmer per 01.01.06

Fylkesmannens oversikt viser at menigheten har 1355 medlemmer, mens Det Islamske Forbundet har 1367 medlemmer.

— 126 av våre medlemmer er ikke blitt regnet med hos Fylkesmannen. At dette er blitt til 225 må skyldes en ren regnefeil. Vi vil uansett undersøke dette videre, sier Mentzoni.

Levende Ord er fremdeles størst i Hordaland med sine 2420 medlemmer. Selv etter bråk og uro har bare 125 valgt å forlate forsamlingen på Kråkenes.

Her ser du hele oversikten

126 har ikke blitt regnet med i oversikten. Vi stusser