– De visste at jeg var muslim hele tiden. Beskjeden kom som et sjokk, sier Gulay Tetik.

Tetik er en beskjeden kvinne og vil ikke bruke sterke ord om Bergen Indremisjons barnehage Solgløtt på Lyngbø. Men hun lar det skinne gjennom at hun tok det veldig tungt at hun måtte slutte samme dag hun fikk beskjeden.

– Flaut å jobbe der

Tetik, som kom til Norge fra Tyrkia for åtte år siden, får full støtte fra sin tidligere kollega Mona Blanco.

– Dette er helt forferdelig. En skam at de har sagt henne opp, sier hun om barnehagens beslutning. Tidligere denne uken sa hun opp sin egen jobb.

– Det er for flaut å jobbe for en slik arbeidsgiver, sier Blanco.

Sluttattesten Tetik fikk etterlater ingen tvil om at tro er årsaken. Der skriver styrer Åse Johannessen at Tetik «har et behagelig og rolig vesen. Hun er meget pålitelig og pliktoppfyllende, og godt likt av alle. Etter krav fra eier må Solgløtt barnehage avslutte Gulays vikarengasjement i Solgløtt barnehage. Dette på bakgrunn av barnehagens vedtekter om at personalet må bekjenne seg til kristen tro etter den evangelisk lutherske lære».

Hvorfor denne beslutningen kom først etter 15 måneder, kan ikke Tetik svare på.

– Ingen skriftlig kontrakt

Av attesten fremgår det også at Tetik i praksis har jobbet full tid siden august i fjor. Fra januar til desember betalte NAV lønnen hennes. Fra januar i år fikk hun et 40 prosents vikariat. De resterende 60 prosentene fikk hun som ringevikar på dag til dagbasis.

– Jeg har ikke fått noen ansettelseskontrakt. Vikariatet på 40 prosent var muntlig og ble fornyet muntlig hver måned, sier Tetik.

Ifølge arbeidsmiljøloven er arbeidsgiver pliktig å gi alle arbeidstakere skriftlig kontrakt, også vikarer. Trolig er det heller ikke lovlig å ansette en person i rullerende månedsvikariater etter en tidligere ansatt.

Tetik forteller at hun tidligere i år fikk beskjed om at hun ikke kunne bli fast ansatt.

– Styreren sa at muslimer ikke kunne få fast ansettelse fordi det er Indremisjonen. Men jeg kunne fortsette som vikar, fikk jeg vite.

Deltok på kristne samlinger

Jobben til Tetik har bestått i å passe på barna, leke med dem, lage mat, skifte bleier, etc.

– Min tro har ikke hindret meg i å være med på samlingene med kristent budskap. Jeg var også med i kirken før jul, sier hun.

– Har troen din på påvirket jobben din på andre måter?

– Nei.

Ifølge Tetik var det meningen at hun skulle fortsette som vikar etter sommerferien.

– I april fikk jeg beskjed om at jeg måtte være tilbake 4. august når barnehagen åpner etter ferien, sier hun.

Men den 7. mai var det slutt.

– Da barna hadde hvilestund, fikk jeg beskjed om at jeg måtte slutte fordi jeg er muslim. Og at jeg måtte slutte samme dag. Siden har jeg ikke vært der.

Hun fikk ikke noen skriftlig oppsigelse, sier hun. Etter arbeidsmiljøloven skal oppsigelser gis skriftlig.

– Nestekjærlighet?

Både Tetik og Blanco sier de aldri er blitt informert om at de må være medlem av statskirken for å jobbe der.

Ifølge Tetik får hun lønn ut juni. Hun har også fått en anbefaling av styrer Åse Johannessen, sier hun.

– Hun ringte til en annen barnehage og anbefalte meg. Jeg er ringevikar der nå, sier hun.

Mona Blanco synes det er opprørende at Tetik ikke får fortsette.

– De mangler folk hele tiden, og så sparker de en av de beste de har. Hvis dette er kristendom og nestekjærlighet, så vil jeg vurdere å melde meg ut av statskirken, sier hun.

Skal religion ha noe å si på arbeidsplassen? Si din mening.

Brekke, Eirik