— Jeg tenkte selvfølgelig ikke at det skulle gå på denne måten. Men når det først skjedde var det bare noe jeg måtte igjennom, sier musikkjendisen.

I 2003 lot han være å sende inn årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning. Han leverte heller ikke inn selvangivelse. Idag møtte han i retten, siktet for vesentlig regnskapsoverskridelse. Saken ble avgjort ved tilståelsesdom.

— Dette skjedde på et tidspunkt der vi prøvde å få businessen opp på et høyere nivå ved å starte et A/S. Jeg forventet hele tiden at vi skulle få en emisjon i selskapet, men det skjedde ikke. Dermed var det ikke penger til å betale regnskapsfører og revisor som igjen gjorde at jeg ikke fikk levert de riktige papirene i tide, sier mannen.

Aksjeselskapet ble slått konkurs i april 2005.

I utgangspunktet er straffen for denne typen lovbrudd ubetinget fengsel. Bergen tingrett mener likevel at det er flere formildende omstendigheter i saken som gjør at 30 timer samfunnsstraff er tilstrekkelig.

For det første har han gitt en uforbeholden tilståelse og samarbeidet under bobehandlingen. For det andre framstår overtredelsene mer som dårlig planlegging og manglende forståelse for regelverket, enn bevisste brudd.