Han har i sitt virke vært innom det meste når det gjelder det å bringe det musiske budskap ut til folket, fra pedagogiske minikonserter i grunnskolen til organisering av et stort prosjekt som Festspillene i Bergen og programkonsulentvirksomhet i bl.a. Bergen Filharmoniske Orkester. Og hans virke på Troldhaugen og utviklingen av denne institusjonen kan bare karakteriseres som enestående.

Lidenskapelig

Erlings utgangspunkt har alltid vært en lidenskapelig hengivenhet til det han holder på med. Hans store og allsidige kunnskaper kombinert med initiativ og stort pågangsmot har gjort ham til en skattet samarbeidspartner. Da han kom til Troldhaugen i 1991 fant han umiddelbart en naturlig plass i Festspillenes programråd, i en institusjon hvor han faktisk uavbrutt har vært både rådgiver og senere fungerende festspillsjef og i dag er å finne som programsjef. Festspillsjefer kommer og går, men Erling Dahl består, kan man godt si. Raskt kom han også inn i programkomiteen i Bergen Filharmoniske Orkester hvor han ble formann og satt til 1998.

Men det er særlig hans arbeid med Troldhaugen som har lagt beslag på hans tid i Bergen og hvor han har gjort et gründerarbeid som har brakt denne institusjonen i fremste rekke av komponistmuseer internasjonalt. Med museumsbygget som sto ferdig i 1995 var det duket for oppbyggingen av en museumsinstitusjon som fra 1998 har organiserte selskapet Griegforsk med vekt på forskning av musikk med tilknytning til Vestlandet. Griegforsk har resultert i en rekke interessante forskningsprosjekter, deriblant fire doktorgrader, dusinvis av interessante skrifter, plateutgivelser etc. Samtidig engasjerte Dahl seg også i Sæverudjubileet og tok initiativ til at en biografi om Siljustølmesteren ble skrevet.

Et kapittel for seg er den ambulerende Grieg-utstillingen som så dagens lys i Kulturbyåret 2000 og som fra starten i Praha har vandret fra Moskva til Washington. Gjennom den og arbeidet ellers på Troldhaugen har han bidratt til at Griegs navn i høy grad holdes i hevd internasjonalt, og at Troldhaugen fremstår som et ganske enestående komponistmuseum på verdensbasis. At han stadig er president i komiteen for forfatter— og komponistmuseer innenfor den internasjonale museumsorganisasjonen ICOM, burde ikke forbause noen.

Erling og celloen

Som sjef har Erling Dahl jr. en enestående evne til å vise sine medarbeidere tillit. Det resulterer både i entusiasme på arbeidsplassen og gode resultater. Han er en utpreget samarbeidets mann og tilhenger av teamwork, ellers ville han neppe ha oppnådd det han har klart i institusjoner med beskjedne midler både ressurs- og bemanningsmessig. Hans lidenskapelige forhold til musikk og musikkformidling smitter lett over på omgivelsene, og han er i ordets rette betydning også en meget trivelig person. Og celloen har han stadig et nært, ja, man kan nesten si intimt forhold til.

Vi som har hatt gleden av å kjenne og samarbeide med ham ønsker ham det aller beste for dagen og årene som kommer.

AV LORENTZ REITANADM. DIR.BERGEN FILHARMONISKE ORKESTERTIDL. FESTSPILLDIREKTØR

SENTRAL I FESTSPILLENE: Erling Dahl jr. har vært sentral i Festspillene, blant annet har han vært konstituert direktør.