Bare elever med toppkarakterer fra ungdomsskolen har fått plass på disse linjene til høsten.

I dag får de som skal begynne i videregående skolen i august, brev i posten med beskjed hvilken skole og linje de skal gå på.

Inntaksleder Nils Skavhellen ved inntakskontoret i Hordaland fylkeskommune opplyser at i år er det bare 709 elever som har opplæringsrett fra ungdomsskolen, som ikke fått bekreftet skoleplass.

I alt har Skavhellen og hans medarbeidere klart å finne plass til 15.795 elever ved førsteinntaket. I alt var det 17.171 personer som i år søkte plass ved de videregående skolene i fylket.

Det står faktisk 166 færre på venteliste i år enn på samme tid i fjor. Det skjer selv om vi har et større kull med tiendeklassinger i år enn i fjor, sier Skavhellen fornøyd.

I år var det 568 flere elever som kom ut fra ungdomsskolen enn i fjor.

Skoleplassen hver av elevene er blitt tildelt ved inntaket er endelig.

— Det er bare i spesielle tilfeller at elevene gis mulighet til å bytte skoleplass, forklarer Skavhellen.

En av de få muligheter som gis, er skolebytte direkte mellom to elever. Dette gjelder bare grunnkurs i allmenne fag, og forutsetningen er at inntakskontoret godkjenner byttet.

— De vel 700 elevene som ikke har nådd opp i førsteinntaket, vil alle få tilbud om plass i skolen, beroliger inntakslederen.

Alle disse vil få brev i posten med tilbud om en samtale slik at de kan bli hjulpet med å finne en linje og en skole som passer.