METTE RISA

— Bergen brannvesens musikkorps blir sjaltet ut fordi mange i brannvesenet har byttet fra LO til YS. Men hva har det med musikk å gjøre? undrer Rune Rød, tidligere formann og nåværende sekretær i musikkorpset.

Viktig førsteplass

Etter at mange ansatte i brannvesenet gikk over til YS, ønsker ikke lenger LO å ha brannvesenets musikkorps i front 1. mai. De vil ikke en gang ha dem i toget.

— YS-medlemmer kan ikke gå først i LO sitt tog, sier sekretær i 1. maikomitéen Per Rune Henriksen.

Henriksen forklarer at Bergen Brannvesens musikkorps og brannvesenets ansatte alltid går samlet, og at de ikke ønsker at de nye YS-medlemmene skal gå først i 1. maitoget.

— Hva med de andre korpsene som skal spille, har de LO-tilknytning?

— Nei, det har de ikke, men det er da heller ikke noen med annen fagforeningstilknytning som følger disse korpsene, sier Henriksen.

Ingen mellomting

— Dette blir jo bare tull, sier Rød.

— Det er fremdeles mange i vårt musikkorps som er medlemmer i LO, og de brannfolkene som tidligere år har fulgt korpset, men nå har byttet til YS, har neppe noe ønske om å gå i et LO-tog, påpeker han.

— Det er synd at en gammel tradisjon nå skal gå tapt. I mine 27 år i korpset har vi alltid gått fremst både i 1. maitoget og hovedprosesjonen 17. mai, sier Rød.

Men de er fremdeles velkomne til å delta i toget.

— Vi sier selvfølgelig ikke nei om brannvesenets musikkorps ønsker å komme selv om de ikke er invitert, men de får ikke gå først, avslutter Henriksen.