Mannen er tidligere dømt for ikke å ha betalt bidrag til sønnen 1989 og 1999. Denne gangen var satt han på tiltalebenken i Bergen tingrett for ikke å ha betalt barnebidrag fra 1999 til 2006, da sønnen fylte 18 år.

”Tiltalte er tidligere domfelt for perioden 1989 til 1999, hvilket tilsier at han har utvist en total mangel på lovetterlevelse i hele den bidragspliktige periode fra barnet ble født og frem til barnet fylte 18 år.”

44-åringens forklaring i retten var at han hadde hatt psykiske problemer etter tannhelseproblemer. Han hevdet derfor at han ikke kunne jobbe.

Dette fant retten ikke bevist, men skriver at den finner det ”bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte forsettlig unnlot å betale påløpt bidrag til tross for at han hadde evne til å skaffe midler helt fra 01.06.1999 til 30.06.2006.”

Mannen ble dømt til 60 dagers fengsel.