Norsk Trikotasjemuseum – gamle Salhus Tricotagefabrik

Norsk Trikotasjemuseum held til i lokala til tidlegare Salhus Tricotagefabrik. Livet som fabrikkarbeidar på 1850-talet innebar at gamle synsmåtar måtte endrast, dei måtte tenkje som moderne menneskje. Museet i Salhus ynskjer å leggja vekt på korleis vi vart dei vi er.

Museet skal ta vare på kunnskap knytt til produksjonsmaskina. Museet har i tillegg til produksjonslina med maskiner og utstyr, den gamle fabrikkskulen den første arbeidarbustaden frå 1860. Desse skal etter kvart nyttast i formidlingsarbeidet ved museet.Les mer her.

Tellevik Kystfort

På Klauvaneset, ved den ene enden av Nordhordalandsbrua, ligger Tellevik kystfort.

Tellevik lå strategisk til og hadde en viktig rolle i Festung Bergen. Over 20 betongbunkers, åtte kanonstillinger og flere bygninger dannet et sterkt fort som skulle stå imot en støyt. Mannskapsbunkrene var spesielt forsterket.

I dag er deler av fortet restaurert, og gir et godt inntrykk av hvordan dagliglivet fungerte i et slikt anlegg. Sjekk billedserie fra fortet og se en tysk soldats fotoalbum her

Museumssenteret i Salhus

Den 1. juli 2004 vart Museumssenteret i Salhus (MiS) etablert. Dette er det første konsoliderte museet i Hordaland, og er ein samanslutnad av Norsk Trikotasjemuseum og Tekstilsenter, Tekstilatelieret for musea i Hordaland og prosjektleiinga for etableringa av fellestenester for musea i Hordaland. Museumssenteret i Salhus vert organisert som ei stifting. Les meir om museumssenteret her .

Interessert i historie?

Sjekk Åsane Historielag sine hjemmesider og bli med på lagets aktiviteter .

Pål Engesæter
LOGO: Her er logoen til den gamle Salhus Tricotagefabrik. I dag er det et aktivt museum i de gamle fabrikklokalene i Salhus.
ØIVIND ASK