Førstestatsadvokat Walter Wangberg har nå bedt om et hastemøte med politimester Ragnar Auglend og Per Sigurd Waage, direktør i Kriminalomsorgen, region vest.

«Slik jeg ser det reiser rapporten en rekke prinsipielle problemstillinger av stor betydning for våre etater, som sett med påtalemyndighetens øyne gir atskillig grunn til bekymring», skriver Wangberg i møteinnkallelsen.

Han opplyser også at Riksadvokaten er orientert med rapportens innhold.

Brukte fengselets telefoner

Politirapporten tar for seg tre av de desidert største narkotikasakene på Vestlandet de to siste årene. Felles for dem er at de antatte hovedmennene allerede befant seg bak lås og slå.

I april i fjor fant tollere i Kristiansand 18,2 kilo amfetamin gjemt i en bildør. Politiet mener at smuglingen ble planlagt av en innsatt i Bergen fengsel. Han soner for tiden en dom på fem års fengsel for grov narkokriminalitet.

Da mannen ble pågrepet, hadde han besøk av sin samboer. Til politiets store overraskelse hadde hun fått med både tabletter og kokain inn i fengselet. Gjemt i mannens celle fant politiet også 20.000 kroner i kontanter.

En litauisk storsmugler soner for tiden en dom på ni års fengsel i Bergen. Politiet mener han at sammen med en medfange organiserte innførsel av minst 6,5 kilo metamfetamin til Norge.

Dette skal ha skjedd mens litaueren var på lukket avdeling. Han skal ha brukt både telefonautomater og fengselets egne kontortelefoner til å kommunisere med bakmenn i Litauen. Samtalene foregikk på mannens morsmål, og ble verken spilt inn eller avlyttet.

En kurder med lang fartstid i narkobransjen kjøpte inn en kjøkkenmaskin for utblanding av amfetamin mens han sonte en dom på 12 års fengsel. Sammen med en tidligere medfange organiserte han innførsel av store mengder narkotika. Under etterforskningen fant politiet blant annet en koffert med 27 kilo hasj og 2,5 kilo amfetamin.

Fengselsledelsen: Vi er ikke for snille med fangene

Skrev beskjeder på veggen

Politirapporten konkluderer med at fengselet ikke makter å forhindre at de innsatte begår ny kriminalitet:

«Personer dømt for narkotikaforbrytelser utnytter soningsforholdene til å knytte kontakter og bygge nettverk, og ved hjelp av samarbeidspartnere både på innsiden og på utsiden, organiserer de innførsel av store mengder narkotika».

Politiet reagerer på at erfarne kriminelle, som soner lange dommer, plasseres i ordinære skoleklasser. Ved to anledninger skal innsatte ha rekruttert tidligere ustraffede elever til alvorlig narkotikakriminalitet. En av disse tenåringene ble avslørt av sin egen mor. Han ble i fjor dømt til 3,5 års fengsel.

Ifølge rapporten har rutinene i fengselet vist seg svært mangelfulle:

  • Den litauiske storsmugleren skal ha hatt kontakt med sin kurér gjennom et åpent cellevindu. Kureren satt da i full isolasjon
  • Fengselet skal, men har ikke kontrollert telefonsamtaler på andre språk enn engelsk.
  • Varetektsfanger skal ha kommunisert ved å skrive meldinger til hverandre på en vegg i fengselet. Dette ble avslørt, men politiet fikk aldri vite hva som sto på veggen. Fangevoktere vasket nemlig veggen før de varslet politiet.
  • Da en person ble truet fra en telefonkiosk i fengselet, oppdaget politiet at ingen hadde kontroll over hvem som ringte til hvilke tider.Bekymret mester

Rapportskriverne konkluderer både med at rutinene i fengselet svikter, og at soningsforholdene for enkelte fanger er for liberale. I rapporten kommer det frem at ansatte mener at fanger overføres til åpen soning for tidlig på grunn av dårlig kapasitet på lukkede avdelinger.

– Vi har tatt opp enkelte forhold med kriminalomsorgen flere ganger de siste årene. Vi er bekymret for oppfølgingen noen tyngre kriminelle får, sier fungerende politimester Gunnar Fløystad.

Verken han eller førstestatsadvokat Walter Wangberg ønsker å si noe om innholdet i politirapporten.

– Jeg beklager at den er kommet ut til media, og ønsker ikke å kommentere saken før jeg hatt møtet med ledelsen i kriminalomsorgen, sier Wangberg.

FRITT FREM: Bak gitrene i Bergen Fengsel drives narkohandel i stor stil, ifølge en hemmeligstemplet rapport.
BERGENS TIDENDE
JAN M. LILLEBØ (ARKIV)
TOLLVESENET
POLITIET