Statens vegvesen er i gang med å bygge Eikåstunnelen og det nye toplanskrysset i Vågsbotn i Åsane. Mange nysgjerrige bilister sperret opp øynene, da denne muren dukket opp fra skogen.

— Skjuler dette Åsane-historie eller er det bare noe gammelt skrot? undret Erlend Spurkeland. Han sendte oss bilder og vi sjekket.

Tørrmur fra klyngtun?

— Dette huset tilhører bruket Solvang, som ble skilt ut i 1932. Men den fine tørrmuren kan være mye eldre. Bruket ble solgt til Statens vegvesen i 1961, forteller leder av Åsane Historielag, Marianne Herfindal Johannesen, til bt.no.

- Hvor kom i så fall steinen fra?

— Det er ikke usannsynlig at steinen kommer fra det flotte klyngetunet oppe på Eikås, sier forfatteren av bygdebøkene for Åsane, Kenneth Bratland.

Hva huset har vært brukt til er de derimot ikke sikker på.

Gammelt torvhus

Det vet Magne Eikås. Staten har ekspropriert området fra ham.

— Det er muren til et gammelt torvhus. De skar torv på myrene og lagret de der. I mer moderne tid ble huset brukt til hønsehus, sier Magne Eikås.

— Det er en fin mur, de kunne virkelig mure før i tiden. Nå skal muren rives. Folkene fra Statens vegvesen har fortalt meg at de skal bruke den i det nye toplanskrysset Vågsbotn, på en måte som gjør at vi fortsatt får se litt av den.

Les mer om veiprosjektet Vågsbotn - Hylkje.

SLIK SÅ DET UT: Utsikt fra Eikås over Vågsbotn rundt 1960. Huset nærmest rives i forbindelse med Eikåstunnelen. Nede ved veien er Hjelle bakeri. Det hvite huset ved veikrysset ble utskilt i 1932. Huset ble revet i forbindelse med byggingen av rundkjøringen i Vågsbotn. Muren/steingavlen som står der i dag, har vært del av løebygningen på samme eiendom.
Utlånt av Åsane Historielag 
HVA ER DETTE DA? Trafikken på E39 forbi Vågsbotn i Åsane er stor. Mange undrer seg hva som dukket opp fra skogen på motsatt side av Hjelles Bakeri.
Erlend Spurkeland