BT skrev i mars i fjor om den 90 år gamle steinmuren på nedsiden av Zinken Hopps gate ved Danmarks plass. Da planla Bybanen å flytte den 160 meter lange muren rundt én meter innover. Det var nødvendig for å få plass til både bybanetrasé, fortau, sykkelfelt og bilvei. Kostnaden var den gang beregnet til 20 millioner kroner. Men når byggearbeidene starter neste uke, vil mesteparten av muren bli stående som den er. Prosjektdirektør Rune Haugsdal i Bybanen forteller at de har funnet en annen løsning. Kun 20 meter av muren skal nå flyttes.

— Grunnforholdene er dårligere enn antatt. Det var teknisk mulig å flytte muren, men det lå en betydelig kostnad ved å gjøre det, sier Haugsdal.

Derfor har Bybanen nå droppet sykkelfeltet på østsiden av Danmarks plass. Syklister henvises til sykkelfeltet langs Solheimsgaten, på vestsiden, og den nye broen som skal bygges over Strømmen.

Til gjengjeld lover Haugsdal at det skal lages en sikker krysning av Fjøsangerveien sør for Danmarks plass, på høyde med Fabrikkgaten.

— Det kan bli en undergang eller en overgang, men i hvert fall skal det bli et sikkert krysningspunkt for syklistene, sier Haugsdal.

I tillegg vil det bli tilrettelagt for bedre muligheter for sykkelkryssing under selve Danmarks plass, i den eksisterende undergangen. Fotgjengere vil fortsatt ha fortau langs østsiden av veien. Gamle Nygårdsbro, der Bybanen vil gå, vil også ha et felt for syklister fra Møllendal.

BLIR STÅENDE: Bybanen vil likevel ikke flytte hele denne gamle steinmuren. ARKIVFOTO: ODD MEHUS
Bergens Tidende