Den katolske soknepresten i Bergen, Michel Beckers bekrefter overfor Bergens Tidende at en gruppe augustinske korherrer fra Klosterneuburg i Østerrike planlegger å etablere kloster i Bergen og drive den katolske menigheten med 3500 medlemmer i byen. Han sier også at dette blir det første mannlige klosteret i Norge etter Reformasjonen.

Den katolske munkeordenen i Klosterneuburg skal kjøpe Parkveien 32 like ved Nygårdsparken. Dette bygget, som i dag eies av St. Franciskus Xaverinssøstrene, skal bli deres nye kloster. Tilbake etter 900 år

-Jeg er svært glad for at det nå ser ut som om vi får denne augustinerordenen tilbake til Bergen etter over 900 års fravær. Den var her nemlig på 1100-tallet, og drev sitt kloster omtrent der Tårnplass ligger i dag, sier Beckers og fortsetter:

— Selv om det er et munkekloster med sitt eget ordenssamfunn, abbed, liv i sølibat og fattigdoms- og lydighetsløfte, er de også korherrer. Det betyr at de er presteutdannet, lever klosterlivet, men har samtidig presteansvaret for ulike katolske menigheter i Wien. Den samme modellen velger man i Bergen.

Overtar St. Paul

— Derfor har vår biskop bestemt av de overtar hele administrasjonen av og prestetjenesten i St. Paul kirke, i første omgang i 10 år. Dermed vil klosteret blir nært knyttet til menigheten. Dette er en svært spirituell orden, som helt sikkert vil berike hele det katolske miljøet i Bergen, legger han til.

Selv går Beckers av som sokneprest i St. Paul menighet og forlater Bergen høsten 2003. Også de tre andre prestene i menigheten vil etter hvert overlate roret til korherrene.

Norsk bakgrunn

Fem av korherrene i Klosterneuburg har norsk bakgrunn, tre av dem har også en tilknytning til den katolske menigheten i Bergen. Både Bernt Eidsvig og Josef Vinh har tidligere vært prester i St. Paul kirke, mens Simon Dung er oppvokst i Bergen.

To av nordmennene i Klosterneuburg, Bernt Eidsvig og Arnstein Brodersen blir pionerene i etableringen av den augustinske klosterordenen i Parkveien. De to skal også lede prestetjenesten i St. Paul kirke, trolig med Brodersen som sokneprest.

Foreløpig er det uklart hvor mange moderklosteret utenfor Wien sender til Bergen. Men det blir en gradvis oppbygging. De to norske korherrene får i alle fall med seg en gruppe engelske munker fra starten.

Ny rekruttering

Det er for øvrig Beckers selv som har tatt initiativet til å få sine trosbrødre utenfor Wien til å etablere klosterliv i Parkveien. Nå er det ikke lenger noen rekruttering til den kvinnelige St. Franciskusordenen i byen. Derfor legger de ned sin virksomhet og trekker seg tilbake til søsterhjemmet Marias Minde i Sandviken.

— Når fem norske prester har sluttet seg til denne ordenen, har jeg ment og fått støtte hos min biskop, at det er naturlig at noen av dem vender tilbake og slår seg ned her. Denne ordenen ser også Norge som et av de land i Europa det er mulig å rekruttere i, sier Beckers.

BLIR KLOSTER: I denne bygningen i Parkveien 32 skal man etablerte det første mannlige klosteret i Bergen etter Reformasjonen
FOTO: RUNE SÆVIG