Den muslimske delegasjonen brukte på sin rundreise i Midtøsten bildene som bevis for at dansker håner islam. Bildene var i virkeligheten ikke fra Danmark, men viste en franskmann med grisemaske som var med på en uskyldig konkurranse sist sommer, skrev Politiken onsdag.

– Franskmannen Jacques Barrot var neppe klar over at han ville bli forvekslet med en profet, da han sist sommer spente et lyserødt grisetryne rundt ansiktet og hylte som et svin. Tilskuerne på det årlige grisehyl-mesterskapet i Trie-sur-Baines ante nok heller ikke at han noen måneder senere skulle spille en betydelig rolle i et storpolitisk drama, fortsatte Politiken.

– Men det skulle han, for bildet av Jacques Barrot ble kjent i hele den vide verden. Den danske muslimdelegasjonen tok det med til Midtøsten, da de skulle fortelle muslimske prester og andre lærde om de krenkende tegninger av profeten Muhammed som var i omløp hjemme i Danmark, heter det på avisens nettsider.

Tegningene avisen nevner, er høyst virkelige, og saken ikke mindre alvorlig. Men ifølge Politiken har enkelte av de ivrigste deltakerne i striden om Muhammed-karikaturene ikke vist tilbørlig aktsomhet eller utøvd noen form for kildekritikk, før de dro ut på klagereise.