Advokat Knut Mannsåker likte dårlig en rapport fra sivilingeniør Gaute Flatheim, spesialist i innemiljø. Flatheim konkluderte med at Mannsåkers klient leide ut leiligheter som var fulle av muggsopp.

Dermed satte Mannsåker seg ned og skrev et usedvanlig krasst brev til den sakkyndige eksperten.

— Ikke til å tro

I brevet blir Flatheims rapport stemplet som lite troverdig, unynansert og uten substans. «Undertegnede stiller seg undrende til hans usaklige svartmaling, dusemente engasjement og arrogante besserwisser-holdning i saken. (...) Fra denne side vil man ikke kaste bort mer tid på herr Flatheims dubiøse evalueringer, da han selv har diskvalifisert seg som troverdig ekspert», skriver advokaten.

— Det er så grove karakteristikker at det ikke er til å tro, sier «svartmaleren» Flatheim til Bergens Tidende.

Striden bunner i en konflikt om en angivelig muggsopp-invasjon i leilighetene i Strandlien 25 på Gyldenpris.

Flere av leietakerne mener bygningen har vært nærmest ubeboelig. De har tatt bilder som de mener dokumenterer muggsoppens herjinger. Utleieren, som er representert av advokat Mannsåker, har på sin side avvist at det har vært sopp i huset.

I rapporten gav Flatheim beboerne rett i at bygningen var hardt rammet av muggsopp. Flere av beboerne skal ha fått helseplager som følge av fuktigheten.

Verken saklig eller korrekt

— Kjelleren var i en stand som brøt fullstendig med forskriftene. Det strømmet fuktighet opp gjennom huset, noe som gir god grobunn for bakterier og mikroorganismer. Det er klart at dette kan være helseskadelig, sier Flatheim.

Det er Eivind Nordskog, faren til en av beboerne, som har engasjert Flatheim til å gi sin uttalelse. Nordskog krever at utleieren må betale tilbake depositumet til to av beboerne som valgte å flytte ut, og at han må dekke Flatheims honorar.

— Saken vil bli brakt inn for Bergen Forliksråd i løpet av noen måneder, sier Nordskog.

Kommunen har gitt pålegg om flere utbedringer i og ved bygningen. I disse dager går fristen ut for huseieren til å påvise at det ikke er sopp i bygningen.

— Noen har forsøkt å skjule skadene ved å male over dem. Men soppen trenger gjennom ny maling etter kort tid, sier Flatheim.

Han mener Mannsåkers brev er symptomatisk for hvordan utleieren og advokaten har opptrådt i saken.

Også disiplinærutvalget i Advokatforeningen mener Mannsåker gikk for langt i sine karakteristikker: «Samlet sett kan innklagedes opptreden i dette tilfellet ikke vurderes som verken saklig eller korrekt, og vurderes i tillegg å være egnet til å skade yrkets og standens anseelse», heter det i den ferske beslutningen.

Knut Mannsåker sier irettesettelsen vil bli anket.

— Ordvalget mitt var ikke usaklig. Jeg har lest mange rapporter fra sakkyndige, men har aldri sett maken til denne. Flatheim var overhodet ikke nøytral. Han krevde blant annet at min klient skulle be om unnskyldning.

STRIDENS EPLE: Leieboere i Strandlien 25 mente huset var fullt av muggsopp, og flyttet ut. Huseieren har hevdet det ikke var muggsopp i leilighetene. Nå har huseierens advokat blitt irettesatt av Advokatforeningen for usaklig språkbruk.