Høgre er den store vinnaren, med ein oppgang på over 12 prosentpoeng.

Senterpartiet og Arbeiderpartiet er dei to største partia med høvesvis 32,3 og 26,3 prosent. Alle desse tala medan det framleis var eit lite tal stemmer att å telle.