Kronprins Haakon foretok utdelingen av Holbergprisen, som har en verdi på 4,5 millioner kroner.

Prisen deles ut for fremragende vitenskapelig arbeid innenfor humaniora, samfunnsvitenskap, jus og teologi. Dworkin får årets pris for banebrytende og innflytelsesrikt vitenskapelig arbeid innenfor rettsteori, moral og politikk.

– Ledende aktør

– Professor Dworkin har vært en ledende aktør innen jus og samfunnsvitenskap gjennom de siste 40 årene, sirer forsknings— og høyere utdanningsminister Tore Aasland (SV)-

– Hans tverrfaglige tilnærming og evne til å knytte sammen abstrakte ideer og dagligdagse anliggender samt engasjementet han utviser både overfor studenter og gjennom aktiv deltakelse i den offentlige debatten, gjør ham til en verdig vinner av årets Holbergpris, sier Aasland.

Stimulere barn og unge

Regjeringen tok i 2003 initiativ til å opprette Ludvig Holbergs minnefond med en fondskapital på 200 millioner kroner. Fondet forvaltes av Kunnskapsdepartementet.

Den årlige avkastningen tildeles Universitetet i Bergen, som har ansvar for tildeling til prisvinneren og den øvrige disponering av midlene.

Formålet med prisen er å heve fagenes status i samfunnet og å stimulere barn og unges interesse for fagene.

Hommedal .Marit
Hommedal .Marit