Høyres Monica Mæland og Arbeiderpartiets byrådslederkandidat Terje Ohnstad møtte i dag klokken 13.00 politiet i Bergen for å diskutere hvilke tiltak man kan iverksette etter den siste tids overfall og voldtekter.

— I den grad kommunen kan gjøre noe, skal vi gjøre det. Vi er forberedt på å sette inn felles ressurser for at kvinner i Bergen skal føle seg trygge, sier byrådsleder Monica Mæland.

Alle tilgjengelige ressurser på vold- og sedelighetsavsnittet er satt inn i saken, ifølge politioverbetjent Tove Lian Mathiesen. Både Lian Mathiesen og konstituert politimester John Reidar Nilsen understreker at politiet også er avhengig av hjelp fra publikum.

— Det er viktig at vitner melder seg og at de som utsettes for overgrep kommer til oss så tidlig som mulig slik at vi kan sikre spor, sier Lian Mathiesen.