Leif Eikefet forteller til Bergens Tidende at han og to andre voksne, sammen med to ungdommer og to hunder, hadde vært en tur på Husdalfjellet og kom ned i dalen da de møtte jerven.

— Vi var på vei langs Husdalvatnet da vi så dyret komme gående langs en slåtteteig ikke langt unna oss. Jerven fikk øye på oss og stoppet. Den så på oss en stund, helt til en av de to hundene våre ulte mot jerven. Da kastet jerven seg inn i skogen og løp i retning av fjellet vi var kommet ned fra, forteller Eikefet.

— Dere er sikre på at det var jerv?

Ingen tvil

— Ja, det var gode lysforhold og god sikt i den lyse og fine sommerkvelden. Det hersker ingen tvil om at det var jerv vi så. Dyret hadde de karakteristiske ørene, den bustete halen og den spesielle måten å bevege seg på, sier han.

Eikefet forteller at han varslet landbrukskontoret i Lindås om observasjonen. Og han oppfordrer saueeierne i området til å ta en tur til fjells for å se om jerven har gått løs på noen av sauene.

— Er det ikke uvanlig at jerv dukker opp så langt vest?

— For noen år siden så jeg jervespor på fjellet vi kaller Østlendingen like over søndre ende av Eikefettunnelen - ikke så veldig langt fra der vi så jerven onsdag. En av saueeierne som hadde dyrene sine på beite i dette området i fjor sommer, mistet 12 sauer. De forsvant sporløst. Spørsmålet man kan stille seg er om det var jerven som tok dem. Som kjent tok jerv mange sauer i Stølsheimen i fjor sommer. Og for en jerv er det ikke lang avstand fra Stølsheimen og ut her til Husdal, sier Eikefet.

Jervespor i april

Viltforvalter Tore Løne ved fylkesmannens miljøvernavdeling bekrefter overfor Bergens Tidende at jerv tok mange sauer i Stølsheimen i fjor. Løne forteller at det ble meldt om dokumenterte jervespor nord for Kvilesteinsvatnet i Stølsheimen i slutten av april i år. Det dyret gikk østover i retning av Vikafjellsveien. Senere har sporingsforholdene blitt dårligere etter at snøen gikk.

Løne fester lit til at det var jerv Leif Eikefet og følget hans møtte på Husdal. Også Løne oppfordrer saueeiere som har dyrene sine på beite i det aktuelle området om å følge godt med flokkene sine i tiden fremover. Hvis de skal søke om rovviltskade-erstatning, er det et krav at Statens Naturoppsyn dokumenterer at rovvilt har tatt sauen.