Emblem la frem legeerklæring på at han var for syk til å møte, men retten kom til at helsetilstanden ikke var godt nok dokumentert. Rettssaken fortsatte dermed uten Emblem eller hans advokat til stede.

Sammen med Jostein Berland, sin tidligere medarbeider i Vest tank, er Trond Emblem saksøkt av det estisk-eide selskapet Alexela Norway Holding for til sammen mer enn 67 millioner kroner. Søksmålet kommer i etterkant av eksplosjonen i to tanker på Vest tankanlegget på Sløvåg 24. mai 2007.

Deler av kravet har bakgrunn i en påstand om økonomisk utroskap, og beløper seg til 1,88 millioner kroner. På dette punktet ba Alexela om at Emblem ble dømt ved en såkalt fraværsdom. Selskapet fikk medhold i Nordhordland tingrett. I tillegg til erstatningen må Emblem betale Alexela Sløvågs saksomkostninger på 150.000 kroner.

En fraværsdom innebærer at den som ikke møter i retten, automatisk taper saken, uten at retten tar stilling til innholdet i tvisten.

Det største kravet fra Alexela er på 65 millioner kroner. Det er erstatning for kostnaden Alexela angivelig måtte bære for rensing og fjerning av farlig veske i tanker oppbevart på anlegget til Vest tank, etter at de kjøpte bedriften i 2007.

Alexela ønsker at dette kravet skal bli behandlet på vanlig måte i retten. Saken har allerede vært utsatt fire ganger, blant annet på grunn av Emblems helsetilstand.