Det tidligere industristedet har tradisjoner for å gjøre 1. mai til en skikkelig folkefest. Gårsdagens var ikke noe unntak. I den avstengte hovedgaten var det vafler, kaffe, leker for barna og underholdning.

Når så dagen toppes med solskinn og hovedtaleren heter Jens Stoltenberg, er plassen foran Kulturhuset Sentrum full av fremmøtte.

Tre steder — en tale

— Hei, jeg heter Jens, sier Stoltenberg og hilser høftlig rundt kafébordet der han tar seg fem minutter. Om noen strakser skal partilederen for tredje gang i dag introduseres som dagens hovedtaler.

Først i Oslo, så tre timer senere i Bergen og til slutt her i Ytre Arna. Talen er den samme - med små variasjoner.

I Bergen blir Stoltenberg avbrutt ni ganger av applaus. De om lag 1000 fremmøtte på Torgallmenningen klapper første gang da han lover å ruste opp den offentlige skolen, ikke privatisere den.

Applaus får Stoltenberg for kravet om at Israel skal trekke seg ut av de okkuperte områdene og avvikle bosettingene.

Folk klapper også for et løfte om å stanse økende arbeidsledighet i offentlig sektor og skape et arbeidsliv med plass til alle. Kravet om obligatorisk tjenestepensjon i privat sektor hilses og med hørbar begeistring.

Pensjon i valgkampen?

— Den største urettferdigheten er at 500.000 mennesker ikke har tjenestepensjon, men må klare seg med folketrygden. Vedtar vi den i vår, vil den obligatoriske pensjonen være på plass fra 1. januar 2006, sa Stoltenberg til de fremmøtte, både i Bergen og i Ytre Arna.

På spørsmål fra BT om dette skal tolkes som at Ap er klar for en pensjonsreform før valget, svarer Stoltenberg slik:

— Innholdet i pensjonsreformen er viktigere enn tidspunktet. Fordelen ved et forlik nå, er at vi skaper et mer solid og varig grunnlag for reformen når regjeringspartiene er med.

At Stoltenberg på denne måten åpner for å vente til etter valget, blir kritisert av både statsminister Kjell Magne Bondevik og LO-leder Gerd Liv Valla.

Overfor TV2-nyhetene karakteriserer Bondevik dette som feigt.

Vil reversere

Stoltenberg lovet i talen at en ny regjering vil reversere Bondevik-regjeringens nye regler for midlertidig ansatte og oppsigelsesvern.

— Dersom regjeringen får flertall for disse forslagene i vår, vil en ny regjering så raskt som mulig fremme forslag om å omgjøre disse vedtektene, sa han.

Stoltenberg lovet også å si nei til kutt i sykelønnsordningen. Dessuten, innstrammingene i arbeidsledighetstrygden skal reverseres.

- Viktige ritualer

— En strålende 1. mai. Mye folk, sol og hyggelige bergensere, oppsummerer Stoltenberg etter markeringen i Bergen.

På vei til Arna snakker han om betydningen av å feire 1. mai:

— Dette blir mer enn å markere starten på en valgkamp, selv om budskapet mitt først og fremst er at landet trenger en ny regjering og et nytt flertall.

Å markere 1. mai handler om å vise identitet og tilhørighet. Jeg er redd for et samfunn der alle ritualer med røtter i en annen tid er visket bort.