• Stryk Ringvei Vest og bygg Bybanen helt til Flesland med en gang! Det var de mest høyrøstede oppfordringene som møtte samferdselskomiteen i Bergen i formiddag.

Både Bergen SV, Naturvernforbundet Hordaland og Bergen Natur & Ungdom hadde mobilisert til forsvar for Bybane helt Flesland og ingen Ringvei Vest.

Naturvernforbundet stilte opp med en provisorisk skinnegang frem til avgangshallen på Flesland da komitémedlemmene ankom ved 10-tiden. På Scandic Hotel litt senere var SVs Tom Skauge ikke til å komme fordi da han delte ut løpesedler mot Ringvei Vest. Litt senere fikk Natur & Ungdoms Halldis Hobæk og Helene Oeding Christensen fremføre sitt budskap mot Ringvei Vest for en fulltallig forsamling av komitémedlemmer, fylkes— og kommunalpolitikere.

Tok det alvorlig

Og komitéleder Petter Løvik, H, tok alvorlig synspunktene fra Natur og Ungdom om at Ring-vei Vest betyr mer biltrafikk, mindre kollektivtrafikk, og at Ringvei vest vil ta trafikk fra den planlagte Bybanen.

I hvert fall oppfordret Løvik både fylkesmann Svein Alsaker, vegsjef Ole Chr. Torpp og byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen til å forsvare sine standpunkter mot Natur & Ungdoms utspill. Hovedargumentet deres var den store trafikken mellom Sandsli/Kokstad/Flesland og Bergen vest/Askøy/Sotra, som ikke kunne hjelpes bare ved kollektivtiltak.

Avgjørelse i mai

Hvem som overbeviste mest, vil vi få se en gang i mai, når Stortinget behandler proposisjonen om Bergensprogrammet. For det var nettopp Bergensprogrammet samferdselskomiteen var kommet for å høre mer om i dag. Det feteste stykkene er Bybanen, Ringvei Vest og Skansentunnelen.

Ingen av komitémedlemmene lot seg lokke ut på glattisen, men SVs Heidi Sørensen gjorde det i hvert fall klart overfor Bergens Tidende at regjeringen kan regne med deres støtte om den går inn for straksutbygging av Bybanen helt til Flesland.

— Men Ringvei Vest da?

— Nja, det får vi nå se litt på.

Samferdselskomiteens leder Petter Løvik ble møtt av en provisorisk bybane da han og resten av komiteen ankom Flesland. FOTO: BJØRN ERIK LARSEN.