Det bekrefter jourhavende jurist i Hordaland politidistrikt, Bjarte Aarlie, til NTB.

Losen var gått fra borde tre kvarter før skipet grunnstøtte og kan ikke bidra, men vi vil likevel kunne rekonstruere det som skjedde, mener Aarlie. Han sier at losen forlot skipet på riktig tidspunkt, men at mye tyder på at en los om bord kunne vært en fordel da skipet en snau time senere tok helt feil kurs.

Aarlie opplyser at både Sjøfartsinspektøren, rederiet og politiet har bedt om sjøforklaring, men Bergen tingrett vil ikke fastsette tidspunktet før mandag morgen.

Ute av kurs

De motstridende forklaringene gjelder hvilke beskjeder som ble gitt fra trafikkstasjonen etter at «Server» var kommet ut i fritt hav og skulle vende nesen nordover mot Murmansk.

I stedet gikk fartøyet rett østover i uværet og havnet helt ut av kurs.

– Men alt som er sagt og gjort i trafikksentralen pluss reaksjonene fra folkene på brua er lagret elektronisk. Derfor er det all grunn til å tro at vi under sjøforklaringen får en objektivt holdbar avklaring på hendelsesforløpet, sier Aarlie.

Han utelukker ikke at årsaken til havariet er kommunikasjonssvikt.

– Alle avhør har foregått på engelsk slik også kommunikasjonen mellom trafikkstasjonen og folkene på brua har foregått på engelsk. Normalt skulle det derfor ikke foreligge språkproblemer.

– Men situasjonen var ekstrem på mange måter og en kommunikasjonssvikt virker ikke utenkelig, sier Aarlie.

Riktig ballastering?

I sin pressemelding la kapteinen vekt på at skipet mistet fart fordi de krappe bølgene hevet akterskipet så høyt at propellen «tok luft». Dermed forsvant skyvekraften og fartøyets manøvreringsdyktighet ble svekket.

– Dette punktet vil selvsagt være sentralt under sjøforklaringen. Vi har ingen indikasjoner på at motoren stanset, men riktig fordeling av ballasten er nødvendig for å hindre at propellen havner i lufta når bølgene går høyt. Og det er kapteinens ansvar at skipet er riktig ballastert, sier Aarlie.

– Hva som er sagt og hva som er oppfattet, vil bli avklart under sjøforklaringen, men uavhengig av årsaken er det i hvert fall ikke tvil om at fartøyet ikke gikk nordover i fritt hav, men nærmest snudde og gikk rett på land i stedet, sier Aarlie.