Med knappest mulig flertall, åtte mot syv stemmer, gikk komité for miljø og byutvikling i går inn for bygging av et 50 meters energiøkonomisk høyhus på Mølleneset ved Store Lungegårdsvann.

Godordene og rosen av prosjektet kom om perler på en snor etter hvert som representantene tok ordet.

— Et banebrytende og unikt prosjekt, sa komitéleder Anne Gine Hestetun, og understreket at hun og Arbeiderpartiet har vært tilhengere høyhuset hele veien.

Også Pensjonistpartiet og Fremskrittspartiet er høye på tanken om høyhus på Mølleneset.

Optimist

Selv prosjektets sterkeste motstander, Kristelig Folkeparti, brukte tid på å fortelle hvor flott de egentlig synes det er med et «miljøhøyhus». Men beliggenheten kan partiet ikke leve med. Møllendalsområdet har ikke plass til to praktbygg, mener KrF. Og den nye kunsthøyskolen har allerede kapret førsteplassen.

Mens representantene kaptes om å være mest miljøvennlige, satt utbygger Svein Kjelstrup Olsen i rådhusets teatersal med stigende optimisme.

For selv om de tre partiene som sikret flertall i komiteen er langt unna flertall i bystyret, var signalene fra tre andre partier klare nok til at troen på realisering av høyhuset ble styrket.

For og mot

Som BT skrev i går, er Høyre i bystyret gruppe entydig for prosjektet som Høyre i byråd går mot. I går valgte partiets gruppe å følge byrådets innstilling, men ga samtidig klar beskjed om det ikke var en endelig beslutning, snarere tvert imot.

— Jeg finner det nødvendig å legge dette frem for bystyregruppen, sa Høyres gruppeleder, Hans Edvard Seim, som fant det betimelig å påpeke at han var for det han stemte mot.

— Det er slik det politiske systemet er. Det kommer flere omganger. Dette er ikke slutten, var beskjeden fra Høyres Johan Horn til Svein Kjelstrup Olsen.

Både RV og SV stemte mot høyhuset i komiteen, men begge partier åpnet for å endre stemmegivningen når saken skal opp i bystyret.

Tonene fra Høyre, kombinert med RV og SVs usikre klang, var vakker musikk i Kjelstrup Olsens ører.

— Jeg er absolutt optimist etter dette. Jeg tror på realisering av prosjektet.

TÅRNET VED BROEN: Fire ordinære blokker er byttet ut med et fire etasjers bygg og et tårnhus på 22 etasjer.Solfangere og andre smarte løsninger gjør nybyggene ekstremt energiøkonomiske. TEGNING: SVEIN KJELSTRUP OLSEN