Da Nasjonal Transportplan ble presentert våren 2013, trodde de fleste at et stortingsvedtak på E39 Svegatjørn-Rådal var rett rundt hjørnet.

— Endelig er vi der. Nå blir det oppstart til vinteren, jublet Os-ordfører Terje Søviknes til BT.

I NTP sto det at regjeringen tok sikte på å legge en bompengesak frem for Stortinget høsten 2013. Det skjedde aldri. Nye folk inntok kontorene og valgte å utsette saken. Nå viser det seg at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen heller ikke klarer å legge fram saken i vår. Det går fram av et notat Bergens Tidende har fått tilgang på fra Statens Vegvesen. Der står det at saken først vil få et vedtak i Stortinget på slutten av året.

— Denne regjeringen har profilert seg på økt handlingskraft og gjennomføringsevne. Jeg er skuffet over at denne saken ikke kommer, sier Magne Rommetveit (Ap), medlem av transportkomiteen på Stortinget.

- Utredet og utredet

Et stortingstingsvetak til høsten betyr at en først kommer i gang med anbudsprosessen vinteren 2015, mens spaden trolig kan settes i jorden etter sommerferien.

BT var i går i kontakt med Os-ordfører Terje Søviknes og statssekretær Bård Hoksrud i Samferdselsdepartementet. Ingen av dem hadde noe svar på når bompengeproposisjonen blir lagt frem i Stortinget. Hoksrud viste til at det for et par måneder siden var kommet nye tall på bordet som hadde gjort prosjektet dyrere noe som igjen hadde komplisert prosessen.

Kostnadsveksten Hoksrud viser til skyldes etter det BT erfarer ikke at prosjektet er blitt dyrere, men at regjeringen har sett på nye finansieringsmetoder. Blant annet jobber regjeringen med en ny rentekompensasjonsordning for nye bomprosjekter. Det har også vært samtaler om å få hindret at det settes opp bompengestasjoner på eksisterende veier i de fem årene motoveien bygges, slik som den eksisterende planen tar til orde for.

Det fører igjen til at planene nå er ett år forsinket sammenliknet med den forrige regjeringens planer.

— De borgerlige partiene mente forrige regjering bare utredet og utredet. Faktum er vi som har utredet denne saken ferdig. Jeg syne godt de kunne satt i gang, sier Rommetveit.

Åpning i 2021

Som følge av de mange utsettelsene vil det komme krav om ny kvalitetssikring av kostnadsoverslag og finansieringsplan fordi det som er levert vil være over ett år gammelt når proposisjonen legges fram.

Ifølge notatet fra Statens Vegvesen vil anleggstart blir etter sommerferien 2015, mens det blir åpning i 2021.

— Jeg kan ikke forstå at det skal være noe usikkerhet om dette. Hvis en skal komme frem til noe rimeligere finansieringsløsninger underveis, så kan en ta det som det kommer. Det er lenge til veien står ferdig, sier Rommetveit.

E39 Svegatjørn–Rådal er den planlagte hovedveien mellom Os og Bergen. Utbyggingen startet ved Svegatjørn i Os og fortsettertil Rådalen i Bergen. Veistrekningen blir 16,3 km lang og er kostnadsbereknet til 6,2 milliarder kroner (2012), derav ca 2,6 milliarder kroner bomfinansiert.