— Det meldes om bruddskader, opplyser politiet.

Ulykken skjedde på Gaupholm, ikke langt fra Tysse, ved 13.00-tiden.

Mannen i begynnelsen av 20-årene er sendt på sykehus i ambulanse.