I april ble han knepet i 103 km/t ved bompengebodene i Fjøsangerveien.

Nå har Bergen byrett dømt ham til 18 dagers ubetinget fengsel. I tillegg må han betale 2000 kroner i saksomkostninger.