Det var en Toyota varebil som stoppet opp i inne i Eidsvågtunnelen i ettermiddag.

Bilen sto om lag 100 meter inne i tunnelens nordgående løp, i venstre felt. Politiet dirigerte bilene forbi, men det dannet seg raskt køer fra utløpet av Fløyfjellstunnelen og opp mot Eidsvågtunnelen.

Bilister meldte om store køer tuil bt.no litt over klokken 15.30 i ettermiddag.

— Det siger sent gjennom Fløyfjellstunnelen, men det er flyt, sa vaktoperatør Ole Magnus Tveit i Statens vegvesen til bt.no klokken 15.50.

Han regnet med at det snart vil løse seg opp, men alle problemer på nordre innfartsåre lager køer.

Vegtrafikksentralen fikk melding om motorstoppen klokken 15.20. Bergingsbil ble rekvirert, men også den fikk problemer med å ta seg frem på grunn av køene.