— Jeg synes afrikanske ungdommer må bli enda flinkere til å komme seg ut og møte norske ungdommer. Det er viktig at norske og afrikanske ungdommer treffes sosialt, og nå har vi startet et splitter nytt ungdomsprosjekt som vi kaller Kulturkrets, forteller Alusine Kanneh.

Kanneh er fra Sierra Leone og kom til Norge for seks år siden som flyktning. De to siste årene har han arbeidet som miljø- og informasjonsarbeider for Kvam kommune.

Han er initiativtaker til prosjektet som har fått støtte til å komme i gang fra Bergen kommune. Tilbudet er for norske og afrikanske barn fra 10 til 17 år, og målet er å få til en konsert til våren med musikk og dans i skjæringspunktet mellom Norge og Afrika, forteller han.

— Det er viktig for afrikanske barn å vite hvordan det norske samfunnet er, hva som er vanlig og hva som er lov her i forhold til i Afrika. Men mange har for lite kontakt med nordmenn, sier han.

Og det håper han arbeidet i Kulturkrets kan bidra til å rette på. Det må ikke bli slike tilstander her som det vi opplevde i Frankrike i høst. De afrikanske ungdommene må lære seg å leve her, men også ta vare på sin egen kultur. En gang skal de kanskje tilbake, sier han.

I vedtektene står det at arbeidet skal skape kulturell forståelse mellom forskjellige innvandrergrupper og norske barn. Konserten til våren vil være et viktig bidrag i dette arbeidet. Her skal vi satse ordentlig. Vi kommer til å kjøpe kostymer vi skal bruke både i London og i Afrika, forteller Kanneh.

I første omgang vil tilbudet stå åpent to ganger i måneden. Men senere håper Kanneh at de skal kunne utvide til hver uke. Førstkommende lørdag kl. 14.00 kjører de i gang, i Øyjordsveien 6.

FELLES: Alusine Kanneh vil at norske og afrikanske barn skal ha et felles treffpunkt.
TRUDE HAUG