— Psykisk sykdom og rus er et stort problem i Bergensområdet, og det å fange opp barn som lever i utsatte familier kan være helt avgjørende for at disse barna ikke skal gå i sine foreldres fotspor, sier psykologistudent Miriam Wollan Nilsson.

Hun er en av ildsjelene i Psykologistudentenes hjelpeaksjon (PsykAid) som i år samler inn penger til prosjektet «Møteplass og nettverk for unge».

Sammen med foreningen Voksne for barn vil de å starte opp et møtested for ungdom over 16 år som lever i familier med psykisk sykdom i Bergensområdet. Det er studentene selv som vil drive møtestedet på frivillig basis.

Allerede har de samlet inn 70.000 kroner gjennom en bøsseaksjon.

— Men de midlene vi allerede har, kan vi forhåpentlig starte opp etter sommeren. Nå trenger vi bare å nå ut til ungdommene og håper at foreldre, lærere og andre kan hjelpe oss med det, sier Charlotte Wittek, leder for foreningen i Bergen.

Ofte ensomt

Møtestedet vil bli et sted hvor barn av psykisk syke kan treffe andre i samme situasjon, hvor de skape nye nettverk og få hjelp til å takle den vanskelige hverdagen.

— Det er en ensomhet i det å ha psykisk syke foreldre. Noen kan føle at det er bare de som har det slik hjemme, andre kan holde seg mye for seg selv. Vi vet mye om viktigheten av gode omsorgspersoner, men dette må ikke nødvendigvis være foreldrene. Det viktigste er at barna har noen å lene seg på. I en slik gruppe kan ungdommene skape gode nettverk og dermed forebygge senere problemer, sier psykologistudent Knut Berget.

I Oslo har et tilsvarende møtested eksistert i snart fire år. Jan Steneby, fagkoordinator i Voksne for barn forteller at det oppsto som et prøveprosjekt i Oslo, men at det nå er blitt et permanent tilbud.

— Tilbakemeldingene fra ungdommene er gode. De forteller at de får venner fra mange steder i Oslo og at de holder kontakten og bruker det nye nettverket sitt også utenfor møtene, forteller han.

Lærer av hverandre

Steneby er opptatt av at ungdommene får drive stedet selv. Det er også tanken bak det nye møtestedet i Bergen.

— De voksne skal være der som støttespillere, men målet er at det er ungdommene som selv setter dagsorden og forteller hva de vil snakke om, sier han.

Han mener ungdommene lærer mye av hverandre.

— Hvis noen har kommet litt lengre i prosessen enn andre, kan det gi håp til de som ikke har kommet fullt så langt. Jeg tror at ved å delta i en slike gruppe, kan ungdommene også få frem det positive i de vonde opplevelsene. De har kanskje lært mye og har en livserfaring som ikke alle andre har som kan være verdifull, sier han.

Kjendis på laget

Charlotte Wittek er en av psykologistudentene som gleder seg til å få jobbe frivillig med ungdom.

— Når vi er ferdig utdannet, arbeider vi ofte med de aller sykeste. Det blir givende å få lov til å jobbe forebyggende med en gruppe som vi vet at er ekstra utsatt for psykisk sykdom senere i livet, sier hun.

Medstudent Knut Berget er enig.

— Det blir mye teori på studiet, derfor blir det godt å få lov til å jobbe mer praktisk. Det er sannelig på tide at Norges nest største by også får et slik tilbud, sier han.

I kveld arrangerer studentene et veldedighetsball til inntekt for møtestedet. Her auksjoneres det bort alt fra meditasjonskurs til gitarkurs. Sondre Lerche vil også auksjonere bort en intimkonsert til høystbydende.

— Vi er kjempeglad for engasjementet rundt saken. Vi trodde aldri vi skulle klare å samle inn så mye penger som vi har gjort allerede, sier studentene.