"Zasmin" vil bidra til at kvinner som blir forfulgt på kjønnsbasert grunnlag får oppmerksomhet. Hun følges av støttegruppen som arbeider for disse kvinnene.Tidligere i vinter fremmet stortingsrepresentant Odd Einar Dørum et privat forslag til Stortinget. Han ber om at Stortinget på nytt gjennomgår lover og praksis for sikre at kvinner som blir forfulgt på et kjønnsbasert grunnlag får beskyttelse i Norge. Denne uken skal kommunal— og regionalkomiteen avgi sin innstilling både om dette forslaget og regjeringens stortingsmelding om flyktningpolitikken. Selv om norsk lovverk åpner for å gi asyl til kvinner som blir forfulgt på grunn av sitt kjønn, har flyktningmyndighetene ennå ikke innvilget en eneste søknad på dette grunnlaget.- Det er egentlig ikke lovverket som er hindringen. Men rigide byråkrater som har laget sine egne retningslinjer, synes systematisk å ekskludere disse kvinnene fra å få opphold hos oss, sier Kåre Bakken i støttegruppen. Bakken som tidligere i vinter trakk seg fra Flyktningnemnden, krever nå at det blir gjennomført en granskning som gjennomgår saksbehandlingen av asylsaker i Utlendingsdirektoratet.- Granskningen må sikre at byråkratiet følger de lover og forskrifter som myndighetene har gitt, sier Bakken.