— Vi er moralsk forpliktet til å hjelpe dem. Derfor må vi finne en løsning, sier Fremskrittspartiets gruppeleder, Liv Røssland.

Hun har selv vært i kontakt med Berit Gard og kjenner søsknenes livshistorie.

Sammen med representanter for KrF, Venstre, Arbeiderpartiet, SV og RV deltar hun i en arbeidsgruppe som arbeider for at barn som til nå har falt utenom Bergen sin erstatningsordning, skal få oppreisning.

— Vi har nå sendt et brev til gruppelederne i bystyret, sier Ragnhild Hedemann (SV) som leder arbeidsgruppen.

I brevet ber vi om at vi vurderer erstatningsordningen i Bergen opp mot ordningene som senere er etablert i Oslo, Trondheim og Stavanger. Målet er at ordningene skal bli like

— Bergen gjorde et pionerarbeid da erstatningsordningen for barnehjemsbarna ble utformet, sier Hedemann.

Da bystyret vedtok erstatningsordningen i 2004, konsentrerte bystyret seg om barnehjemsbarna. Bystyret hadde den gang ingen dokumentasjon på at det hadde foregått overgrep også på andre institusjoner som var underlagt barnevernet.

— Vi er forpliktet til å hjelpe alle barna som Bergen kommune har feilplassert, sier Hedemann.