Trioens søknad om å få gjøre Domkirkegaten 6 om til et tretten etasjer høyt parkeringshus, fikk politikerne til å rope stopp. Komiteen for miljø og byutvikling har bedt om mer informasjon om saken før bebyggelsesplanen for Tanks-kvartalet kan vedtas. Skole-protest mot parkering De tre skolene i strøket, Tanks, Danielsen og Katedralskolen, protesterer dessuten vilt mot parkeringshuset, selv om fem av etasjene vil ligge under jorden.— Bystyret vedtok enstemmig i 1993 at tomten ikke egner seg for parkeringshus. Det ville vært den mest uheldige plasseringen i hele Bergen. Vi krever at Hæve-brødrene kommer med en helhetlig plan for hele området, sier Jon Severud, lektor ved Tanks videregående skole. Han sitter i en styringsgruppe som vil kjempe mot parkeringsplanene med nebb og klør. Kommunen har også lagt vekt på at enkeltprosjekter ikke må overskygge en helhetlig utvikling av Vågsbunnen. Derfor kjøpte Bergen Bolig og Byfornyelse (BBB) flere eiendommer til markedspris sommeren 1997, for å sikre kommunen kontroll over området. Kommunen trakk seg ut Men da Pallas kom på banen med full tyngde og ble en dominerende eier i det samme nabolaget, hadde ikke BBB noe å stille opp med.- Det hadde ikke noen hensikt for oss å sitte med eiendommene da Pallas begynte å engasjere seg så sterkt, sier direktør Erik Bye Kjelstad i BBB.De valgte derfor å selge til Pallas, under forutsetning av at kommunens planer for byfornyelse blir fulgt.- Det var en helt klar forutsetning for salget at planverket blir fulgt, sier Kjelstad.Han vil ikke ha noen mening om hvorvidt et parkeringshus vil være et brudd med denne forutsetningen.- Vi har ivaretatt våre oppgaver. Saken er ute av våre hender, sier Kjelstad. - Ødelegger miljøet Jon Severud er imidlertid ikke i tvil:- Et parkeringshus bryter tvert med kommunens mål for Vågsbunnen. Det vil føre til mer trafikk og stor belastning for et av byens eldste strøk, sier han.Sigbjørn Hæve mener på sin side at parkeringshuset er nødvendig for å kunne bygge familieboliger. - Man kan gjerne være idealist og si at folk skal parkere utenfor sentrum og heller kjøpe seg sykkel. Men virkeligheten er bare ikke sånn. Parkeringshuset er dessuten bare en liten del av planene våre for Vågsbunnen. Vi er helt på linje med kommunen når det gjelder hvordan dette strøket skal tas i bruk, hevder Hæve.