— Våre barn er trøtt og lei. Puss opp Varden i en fei!

Det var ett av slagordene som runget utenfor Gamle Rådhus før bystyremøtet i går kveld. Elever og foreldre ved Varden skole i Fyllingsdalen hadde møtt opp for å fortelle politikerne om sin misnøye med situasjonen ved skolen, men også med planene som skal bedre inneklimaet.

— Jeg tror på politikerne når de sier at de vil gjøre noe. Spørsmålet er om de gjør det rette, sier Bård Hekland, far til en gutt i 2. klasse.

Foreldrene er spesielt kritiske til at kommunen har valgt å stenge deler av skolen, og flytte elevenes undervisning til andre deler i bygget som er regnet som mindre helsefarlige.— Lærerne sier at det hadde vært langt bedre å flytte elevene til nye brakker. Jeg er redd for at det blir halvveis løsninger, sier Hekland.

Kriseplan til 1,2 mrd.

Inne i bystyresalen skulle bystyret vedta en kriseplan for vedlikehold av elleve skoler som har fått alvorlige pålegg fra Arbeidstilsynet. Totalt skal kommunen bruke 1,2 milliarder kroner på byggene, hvorav en halv milliard er penger som ikke tidligere er budsjettert med.

Debatten dreide seg både om detaljer i vedlikeholdsplanen, men også om hvem som har ansvaret for at situasjonen er blitt så ekstrem som den er.

— Ingen kan sole seg i glansen av den utviklingen vi har sett. Ikke byrådet, ikke noen som sitter i salen, og ikke noen som har sittet i denne sal tidligere. Da er det befriende å lese en plan som denne. Den viser hva man kan få til, dersom alle drar i samme retning, sa Peter Christian Frølich (H).

KrF har sittet i samtlige styringskonstellasjoner siden 1995, og har derfor problemer med å komme seg unna ansvaret.

— Men vi har satt i gang en omfattende rehabilitering av skolene de siste årene, og har hatt sterkt fokus på dette, sa Marita Moltu (KrF).

En av dem som har sittet med ansvaret for skolene, er hennes mann, Tomas Moltu, som var skolebyråd 2007 – 2009.

- Se til Trondheim

Opposisjonen reagerer på det de opplever som ansvarsfraskrivning fra byrådet, som har sittet på pengepungen de siste ni årene.

— Det blir hevdet at vedlikeholdsetterslepet nærmest er på alder med arvesynden. Men på et eller annet tidspunkt må man gjøre noe, repliserte Oddny Miljeteig (SV).

Hun viste til rød-grønne Trondheim, som har pusset opp og fått alle skolebyggene godkjent av Arbeidstilsynet.

— Ja, Trondheim har høyere gjeld enn Bergen. Men så har de ikke noen skoler som er helsefarlige, heller. Det er også noe, sa Miljeteig.

Drømmen er en brakke

Høyres tidligere valgkampslagord om at innholdet i skolen er viktigere enn byggene, ble også trukket frem.

— Jeg kan konstatere at Monica Mæland holdt ord da hun i år 2000 sa at det daværende byrådet brukte for mye penger på skolebygg, sa Harald Schjelderup (Ap).

Han er skeptisk til flere av tiltakene som byrådet nå legger opp til, og fikk med seg opposisjonen på en rekke kritiske merknader, deriblant i forhold til Varden. Demonstrantene fra Varden ble også nevnt i debatten.

— Det er ganske utrolig at det står folk som demonstrerer for å få brakker. Da jeg kom til Bergen kjempet folk for å få vekk brakkene. Men det viser hvor langt forfallet er kommet, sa Odd Rambøl (Ap).

Hva mener du må til for å få stanset skoleforfallet?