— Det er helt feil svar på spørsmålet om hvordan undervisningen kan bli bedre, mener Grete Ingebrigtsen, leder for Utdanningsforbundet i Bergen. Hun kaller forslaget panikkartet.

— Å presse flere inn på de samme skolene kan umulig gjøre undervisningen bedre, sier Ingebrigtsen.

Hun frykter at de små skolene i utkanten i så fall ryker, og at det er de minste som merker innsparingen på lengre skolevei.

SVs Simen Willgohs mener Bergen allerede bruker for lite penger på skolebygg.

— Bergen er ikke noen fattigkasse. Det er råttent å stue sammen klasser fordi byrådet velger å bruke penger på politikerlønninger i stedet for lærere, sier Willgohs.

Han mener Bergen har noe å lære av Trondheim. I følge Statistisk sentralbyrå bruker trønderne en tusenlapp mer per innbygger på skolen. Mens de nasjonale prøvene viser at nivået blant Bergens skolebarn har stagnert, har elevene i Trondheim fosset forbi i regning.

For gruppeleder Terje Ohnstad i Arbeiderpartiet er skolenedleggelse gammelt nytt.

— Jeg er negativ til å samle elevene i større skoler. Kommer det nye forslag om nedleggelser av skoler, vil vi selvsagt vurdere det. Men om det ikke kommer nye forslag til lokaliteter, vil vi være skeptiske, sier Ohnstad.