Sammen med sin far og en kamerat ble han i 2006 i tingretten dømt for drapet på Asbjørn Hvidevold (60) på Halsnøy i Sunnhordland.

Dommen ble anket, men den første lagmannsrettssaken ble avbrutt på grunn av sykdom.

Da saken kom opp igjen i Gulating lagmannsrett i fjor høst frikjente juryen både ham og kameraten for drap. Kjennelsen ble straks satt til side av fagdommerne, og nå er det klart for fjerde runde i rettssalen.

Denne gang møter han alene, etter at lagmannsretten tidligere har avgjort sakene mot faren og kameraten.

Skyldig

– Det har vært en enorm belastning på ham. Først selve hendelsen, som endte med noe han ikke ønsket at skulle hende, deretter den lange tiden i varetekt og nå den fjerde rettssaken. Han måtte også møte som vitne i saken mot vennen rett før jul, sier advokat Karen Forbrigd som forsvarer tiltalte.

28-åringen har gjennom hele rettsprosessen erkjent seg skyldig i legemsbeskadigelse med døden til følge. Derimot erkjenner han ikke straffskyld for forsettlig drap, som tiltalen lyder på.

Satt til side

Forbrigd påpeker at juryen i lagmannsretten ikke fikk anledning til å ta stilling til spørsmålet om mannen var skyldig i legemsbeskadigelse med døden til følge.

– Fagdommerne satte kjennelsen til side uten at juryen fikk dette tilleggsspørsmålet, sier hun. Nå kommer saken opp for en meddomsrett med tre fagdommere og fire lekdommere.

På spørsmål om de mange rettsrundene og den lange tiden i varetekt kan telle i formildende retning for tiltalte, sier advokat Forbrigd at det er blant de spørsmål retten må vurdere.

Slått i hjel

Gjennom de tidligere rettsrundene er det kommet fram detaljer om hva som skjedde da 28-åringen og kameraten oppsøkte Hvidevold på Halsnøy en oktoberkveld i 2005.

Tiltalte har forklart at han hadde med seg et balltre av metall og at han slo Hvidevold flere ganger med det. Han husker bare at han slo tre ganger, men ifølge de medisinske sakkyndige hadde avdøde fått 25 slag, mange av dem i hodet.

Den 21 år gamle kameraten grep ikke inn. Han ble i tingretten dømt for medvirkning til drap, mens den endelige dommen i Gulating lagmannsrett gikk ut på at han hadde forlatt en person i hjelpeløs tilstand. Dommen mot kameraten ble to år og tre måneders fengsel. Straffeutmålingen er anket til Høyesterett.

Sjalusi

Bakgrunnen for tragedien på Halsnøy var at faren til 28-åringen og avdøde Hvidevold hadde vært samboere med samme kvinne.

Kvinnen bodde sammen med faren og var stemor for 28-åringen i flere år. Senere bodde hun sammen med Hvidevold.

For noen år siden ble hun funnet druknet, og faren mente Hvidevold hadde noe med drukningen å gjøre. Retten mener derfor at han sendte sønnen til Halsnøy i den hensikt å mishandle Hvidevold for å få fram det han mente var sannheten.

Dommen på fire år, som faren fikk i fjor høst, ble anket inn for Høyesterett, men anken ble nektet fremmet. Dommen er dermed rettskraftig, opplyser advokat Nina Monssen, som har forsvart faren.

HELGE SUNDE (arkiv)