De kommer fra Austevoll, Kvam, Lindås og Tysnes, de 120 sykepleierne, vernepleierne, hjelpepleierne, omsorgsarbeiderne og lederne som skal delta i det treårige pilotprosjektet. Sammen med Høgskolen i Bergen har de fire kommunene skreddersydd et utdanningsprogram for å møte kommunehelsetjenestens behov i framtiden. Sosial— og helsedirektoratet finansierer prosjektet til 4,5 millioner kroner. Målet er å utforme en modell som kan danne mønster for tilsvarende kompetanseutvikling i resten av kommune-Norge.

— Nå kommer eldrebølgen, og kommunehelsetjenesten står overfor en kjempeutfordring. Tilbud om etter- og videreutdanning er viktige tiltak for å gjøre det attraktivt å jobbe i denne sektoren, sier lektor Sissel Tollefsen ved Høgskolen i Bergen.