Ragnar Andvik i CIM hevder at firmaet er svært nær en løsning med grunneieren. Andvik sier også at CIM ikke driver med «bondefangeri».

I går skrev Bergens Tidende om bonden Anders Strømme på Straume som føler seg lurt for millionbeløp av firmaet CIM AS. Stridens kjerne er en utbyggingsavtale som Strømme ikke vil vedkjenne seg, og som kan gi CIM stor fortjeneste.

Inviterte

I går formiddag inviterte Ragnar Andvik Bergens Tidende til en «samtale» om saken. Da ga han uttrykk for at Strømme kan drive gården slik som han vil, og så lenge som han ønsker. — Han kan bestemme selv hvilke tomter som skal selges og hvor mange. Vi skal kun lage reguleringsplanen, og senere samarbeide med Strømme om å selge de tomtene han ønsker, sa Andvik da.

Dette står det imidlertid ingenting om i den omstridte tinglyste utbyggingsavtalen. Den gir CIM en uavkortet adgang til planlegging og salg av den 160 mål store eiendommen på Knappenfjellet. En perle for enhver eiendomsutvikler. Strømme får ifølge avtalen selv 100.000 kroner per tomt av CIM, eller takstverdi av råtomt

Andvik ga under samtalen med BT uttrykk for at han er fult klar over at han har gjort en god avtale.

Ønsket hjelp

Strømme mener imidlertid at han aldri har skrevet under avtalen - i alle fall må det ha skjedd uten at han var klar over hva han skrev under på. Hans ønske var å få hjelp til å lage selve reguleringsplanen. Utbyggingsavtalen slik som den ser ut i dag, vil han ha slettet.

— Strømme sier han aldri har sett dokumentet før han fikk se det for første gang med sin underskrift?

— Da må han ha hatt en dårlig dag og glemt alt sammen. Han satt ved min pult og skrev under, kanskje han ikke har skjønt hva han skrev under på.

— Vil dere prøve å få til en avtale med større balanse?

— Det er ikke utenkelig, sa Andvik. Foreløpig er reguleringsarbeidet stoppet opp på grunn av konflikten mellom partene.

Andvik håper på en løsning, slik at firmaet kan holde frem med jobben.

Strømme er glad for at CIM er villige til å snakke om avtalen, men han er ikke sikker på om han ønsker å fortsette samarbeidet.

— Jeg må diskutere saken med advokaten min først, men det hadde vært enklest å glemme hele CIM, sier Strømme.

Mye støtte

I går fikk Strømme flere telefoner etter oppslaget i BT.

— Jeg har fått mange telefoner i dag. Folk ringer for å gi meg sin støtte, sier Strømme, som er veldig takknemlig for støtteerklæringene.

— Tinglysingen må fjernes og avtalen slettes, krever Strømme.

Det er den eneste løsning i denne avtalen, mener han.

fakta/tomtesaken

  • Anders Strømme mener han er lurt av firmaet CIM AS for et tosifret millionbeløp. Striden står om den flotte eiendommen hans på 160 mål på Knappenfjellet, og en utbyggingsavtale Strømme hevder han aldri har skrevet under på.
  • Strømme truer med rettssak dersom avtalen ikke gjøres om. Avtalen vil kunne gi firmaet CIM over 50 millioner kroner – mens Strømme vil sitte igjen med ca. 15 millioner.
  • Avtalen er fremarbeidet under ryddige forhold, hevder CIM-representanten. Strømme på sin side mener ha aldri har godkjent eller undertegnet den nå tinglyste utbyggingsavtalen.