På dette møtet blir alle planer om utbygging og regulering i Åsane presentert samlet.

Politikerne kommer. Næringslivet kommer. Kommer du?

Les mer om møtet her.