Torsdag 31. januar kl. 18.00 i storsalen i Kulturhuset.

Styrene i Åsane Kulturfestival og Åsane Kulturråd har gått sammen om å arrangere et åpent diskusjonsmøte om fremtiden til Åsane Kulturfestival. Etter at festivalen nå har vært drevet i 14 år, inviteres frivillige lag og foreninger i Åsane til en diskusjon om hvordan kulturlivet i fellesskap ønsker å utvikle festivalen videre. Vi håper derfor at riktig mange vil benytte denne anledningen til å gi uttrykk for sin mening.

Program

Kl. 18.00 Velkommen

Kl. 18.05 Mine vurderinger av festivalen etter 8 år i styret.

Innleder: Jan Spjeldnæs

Kl. 18.35 MULIGHETER og RAMMEBETINGELSER

Sett fra Det Frivillige Kulturlivets side:

Innledning ved Roald Heggernes, leder for Åsane Kulturråd

Sett fra Arna og Åsane kulturkontors side

Innledning ved kultursjef John Kristian Øvrebø

Kl. 19.00 Pause med forfriskninger

Kl. 19.30 KULTURINNSLAG

Kl. 19.45 Åpen diskusjon som ledes av Jan Reidar Rasmussen

Kl. 21.00 Oppsummering og avslutning

Påmelding til:

Arna og Åsane kulturkontor, postboks 204 Ulset, 5873 Bergen

e-post: Jean.Cena@bergen.kommune.no tlf: 55 56 71 11 faks: 55 56 71 06