For en uke siden skrev bt.no at Bergens Barneasyl var konkurstruet. Mandag kveld var det møte mellom styrer i barnehagen Bente Borgen og byråd for barnehage og skole Filip Rygg.

— Jeg oppfattet at det var et greit møte. Det var behov for å få oppklart en del ting, og det mener jeg vi gjorde, sier han.

Filip Rygg mener der har vært noen misforståelser, man at disse nå er oppklart. Han har også skrevet om saken på bloggen sin.

— Vi gikk gjennom tallene som vi hele tiden har sagt ser gode ut for denne barnehagen, og representantene for barnehagen protesterte ikke på det.Rygg mener misforståelsen grunner i at man sammenligner årets budsjett med fjorårets regnskap. Barnehagen har i år 81 registrerte barn mot 83 i fjor. To barn mindre utgjør omlag 200 000 kroner mindre på budsjettet for 2011 sammenlignet med budsjettet fra 2010, da kommunen gir støtte per barn.

— Hvis du sammenligner sluttsumen for ett år med startsummen for et annet, sammenligner du epler og pærer. Søskenmoderasjoner og sosiale moderasjoner i forhold til inntekt kan man ikke vite på forhånd.

Rygg mener at færre barn i år nok kan ha gjort utslag når Bergens barneasyl har trodd at de har for lite penger. Han sier at summen vil jevnes ut i ettertid når det blir klart hvor mye penger som utgjøres av søskenmoderasjon, moderasjon utfra inntekt, lønnsoppgjøret.— Men barnehageøkonomi er ikke rett fram, det er et komplekst system for å oppnå likebehandling. Vi har økonomifolk som kan bistå barnehageledelsen når problemer oppstår, men akkurat denne saken var ukjent for oss inntil den nådde media.

— Jeg tror vi alle kan enes om at vi ønsker mer penger til barnehagesektoren, men når jeg sammenligner med de andre byene ligger vi ikke dårlig an.I tillegg til Filip Rygg var kommunaldirektør Anne Marit Presterud og økonomisjef Christian Hjemmen tilstede fra Bergen kommune. Barnehagen var representert ved Rune Sætermo fra PBL, styrer Bente Borgen, styreleder Anne Synnøve Nilsen, forelder og leder i baranhegans aksjonsgruppe Jacob Grieg Eide, Dag Ask fra huseier og Utdanningsforbundet.

Løfter om løsning

— Private Barnehagers Landsforbund - PBL, eierstyret i barnehagen og aksjonskomiteen har i dag laget en oppsummering med konklusjon fra gårsdagens møte med Fillip Rygg. Dette har vi formidlet videre til foreldrene og en kopi er sendt byråden. Det er viktig at alle parter er orientert i hva som skjer, det synes vi er ryddig, sier Bente Borgen, styrer i Bergens Barneasyl.

I oppsummeringen fremkommer det at Bergen Kommune på møtet lovet Bergens Barneasyl at det ikke blir nedskjæringer i år, barnehagen skal tvertimot få mer offentlig støtte enn i fjor. Økte kostnader, også utover lønn, skal dekkes av kommunen.

Mangler fortsatt penger

I konklusjonen står det også « I følge PBL (Private Barnehagers Landsforbund) reduserer kommunen fremdeles tilskuddet fra 2010 til 2011. I tillegg er det vesentlige feil i kommunens metode knyttet til tilskuddberegningen tidligere år hvilket skaper mer usikkerhet om hvordan utviklingen egentlig er.»

PBLs beregninger viser at barnehagen styrer mot et underskudd på kr. 250000 dersom kommunen dekker kostnadene knyttet til tilbudet til barn av nyankomne flyktninger. Hvis barnehagen må dekke det selv, vil underskuddet bli kr. 480000. Bergens barneasyl har allerede brukt kr 230000 på denne vårens tilbud til disse barna.