– Høyre gikk til valg med slagordet om å ha ambisjoner for Bergen. Men byrådet klarer ikke å løse selv de enkleste saker, sier Aps gruppeleder, Terje Ohnstad. Nå tar han et oppgjør med det han mener er byrådets manglende handlekraft.

Ulriksbanen:

Ohnstad sier seg svært skuffet over at byrådet ikke har tatt tak i Ulriksbanen på en skikkelig måte. Han viser til at banen står foran store investeringer i nye kabler, investeringer som ikke blir gjort dersom det ikke kommer til avklaring hvem som skal ha få festekontrakt med kommunen de neste tiårene.

– I flere år har det vært usikkerhet rundt driften. Det er snart et år siden Christian Foss meldte sin interesse. Fortsatt har ikke kommunen fått noen avklaring, og vi risikerer at Ulriksbanen blir stående hele sommersesongen.

Torget:

Ohnstad minner om at Trude Drevland i valgkampen lovet at første spadetak for servicebygget ville komme i oktober i fjor.

– Både byråd Lisbeth Iversen og daværende ordfører Herman Friele har begge lovet å rydde opp, sier Ohnstad. Og minner om at det snart er åtte år siden forrige byråd satte av penger til servicebygget.

Bergen Bydrift:

– Saken føyer seg inn i rekken av saker der byrådet ikke tar ansvar, men skyver det nedover i systemet.

  • Direktør Erling Dahl gikk etter problemene på Troldhaugen.
  • Daglig leder Lise Wergeland Strømmen fikk sparken etter problemene på Torget.
  • Direktør Ivar Kalland gikk av etter Giardia-skandalen.
  • Direktør Kjersti Skaar valgte å gå etter vanstyre i Bydrift Bergen KF.

– Hvorfor tar ikke byrådet ansvar for at de ansatte en direktør med en helt annen kompetanse enn det Bydrift trengte? Har ansvarlig byråd gått med bind for øynene mens det ble bygget opp en stor administrasjon, spør Ohnstad.

Barnehager:

– I siste oversikt fra byrådet er det antydet full barnehagedekning i 2010. I 2005 ble det lovet full dekning i 2006, i 2006 ble det lovet full dekning i 2007. Bergen er den dårligste storbyen i Norge, sier Ohnstad.

Han vedgår at opposisjonen og særlig Arbeiderpartiet har kjent seg litt lammet de første fire årene i opposisjon.

– Men nå nytter det ikke å skylde på oss lenger. Nå har kommunen hatt fire år med en voldsom vekst i inntektene. Byrådet må selv ta ansvar for problemene, sier Ohnstad.

Mæland slår tilbake

– Det er godt å høre fra en opposisjon som mener noe. Men jeg skulle heller hatt en real politisk debatt, sier byrådsleder Monica Mæland (H).

– Her har Aps gruppeleder rasket sammen alle utfordringer i en sekk og skrevet «kritikk» utenpå. Det er verken konstruktivt eller rettferdig, sier Mæland.

Ulriksbanen:

– Vi skal lage en festekontrakt som skal gjelde lenge etter at både Ohnstad og jeg er ute av politikken. Derfor må vi gjøre en grundig jobb. Jeg lover at det kommer en sak om dette for bystyret om ikke så lenge. Forhandlingene har sikkert tatt noe lengre tid enn nødvendig, på grunn av valg og byrådsskifte. Et par måneder betyr likevel ikke noe i historiens lys.

Torget:

– Torget krever en kjempegrundig prosess. Den forrige løsningen var Terje Ohnstad med å utrede. Hans løsning, som bystyret vedtok, har medført at Torget er konkurs. Vi lover at vi i løpet av kort tid skal komme opp med nye forslag.

Bergen Bydrift:

– Et eksempel på opprydning og omorganisering. Har bidratt til å vise frem hva ting koster internt i kommunen, hvem som betaler og hvem som utfører arbeidet. At kommunen har utfordringer her er ingen overraskelse, men under Arbeiderpartiet ble alt dette skjøvet under teppet, sier Mæland.

Hun avviser at byrådet ansatte feil direktør, og mener byrådet startet opprydningen så snart det ble klart at Bydrift gikk mot et voldsomt underskudd.

– Vi tok initiativet til granskningen, sier hun.

Barnehager:

– Her provoserer Arbeiderpartiet. Fremdeles må det være lov å kritisere dem for at de bare åpnet ni barnehageplasser – og jeg understreker plasser – i 2000. Da vi overtok i 2003, var det ingen plan om full barnehagedekning. Nå bygger vi nest mest i landet, og jeg er veldig lei av at de rød-grønne svartmaler. Vi har grunn til å være stolte over at vi har bygget 4500 barnehageplasser.

Hun avviser at byrådet ikke oppnår full barnehagedekning i 2010. – Følger vi kunnskapsministerens definisjon, har vi full barnehagedekning i år. Men det vil fortsatt være køer, og ethvert barn i kø er et for mye.

Hun kommer med følgende oppfordring til Arbeiderpartiet.

– I stedet for å konsentrere seg om historiske utfordringer, bør Arbeiderpartiet se fremover og til en regjering som flommer over av penger, men som ikke vil bruke dem til veier, kollektivtiltak og skolebygg. Derimot bruker regjeringen mye energi på å ta penger fra storbyene og bruke de til distriktspolitikk.

SLÅR: ¿ Byrådet klarer ikke å løse selv de enkleste saker, sier Aps gruppeleder, Terje Ohnstad.