Møte på Holdhus søndag 7.september kl 11.

Stad:Holdhus Oppvekstsenter.

Tale ved Håkon Helland, song av Mariann Andersen, eige opplegg for born, kollekt, enkel bevertning etter møtet.

Du er velkomen!

Arr: Holdhus Kristne Forsamling