Møte på Holdhus søndag 5.oktober kl 11.

Stad:Holdhus Oppvekstsenter.

Tale ved Eivind Rognsvåg, song av Inger Lise Håland og Laila Eide, eige opplegg for born, kollekt, enkel bevertning etter møtet.

Du er velkomen!

Arr: Holdhus Kristne Forsamling