Fortsatt er det et mylder av livskraftige lokalaviser som driver godt her vest. Men det er få av dem som opplever stor tilstrømning av nye abonnenter eller kjøpere i løssalg.

I løpet av 2005 hadde fjorten av avisene i Hordaland vekst i opplaget, mens tretten hadde tilbakegang. Av de åtte avisene i Sogn og Fjordane kunne ingen glede seg over flere faste kunder.

Derimot kan både VestNytt på Sotra og Nordhordland i Lindås konstatere betydelig opplagsvekst. I absolutte tall er avisen VestNytt vinneren med en pluss på 226.

Men den forholdsvis sterkeste fremgangen er det likevel det vesle bygdebladet Vestavind i Sveio som innkasserer. En økning i opplaget på 197 — til 1426, tilsvarer en vekst på over 16 prosent.

Søndagssuksess

De største avisene i regionen, Bergens Tidende og Bergensavisen, gikk begge noe tilbake, slik vi skrev i går. BTs hverdagsopplag ble svekket med 813, mens BA ble svekket med 234.

Derimot var det flere som kjøpte søndagsutgaven av Bergens Tidende enn året før. Sammen med Aftenposten og Dagsavisen var det bare BTs søndagsavis som opplevde vekst i fjor.

Endring i avisvaner

Sjefredaktør Einar Hålien mener at det er flere årsaker til at BT og de fleste andre større aviser sliter med å holde opplaget. Det er en trend som har gjort seg gjeldende i flere år. For det første har avisvanene hos yngre mennesker forandret seg, folk etablerer seg senere enn før, og det å abonnere på avis er nært knyttet til familiesituasjonen. For det andre er nettavisene blitt en større konkurransefaktor, påpeker han.

— Den tendensen vi er vitne til bekrefter mer og mer at vi gjør klokt i å endre format til tabloid. Det har bl.a. Aftenposten erfart til fulle, ettersom avisen som den eneste av de store hadde betydelig fremgang i fjor. I tillegg vil vi i Bergens Tidende sette i verk en rekke tiltak for å bedre kvaliteten. Jeg har mer tro på at leserne vil honorere kvalitetsøkning fremfor økt volum og flere avissider, sier Einar Hålien.