— Vi synes det er positivt at området blir bygget ut. Men det får nå være måte på, sier styreleder Guri Gunnes Oppegård i Sameiet Michael Krohnsgate 28-32.

I samarbeid med to andre sameier i nabolaget har Oppegård protestert på BOBs byggeplaner.

Utbyggingen blir for massiv og for ruvende, mener de tre styrelederne.

De tre er ikke alene om å protestere. Og kommunens planavdeling vender tommelen ned for forslaget, som etter deres syn har for høy boligandel, for ruvende byggehøyder og for høy utnyttelsesgrad.

På tross av innvendingene fra planavdelingen valgte byrådet før sommeren å sende planforslaget ut på høring.

Minst 400-500 boliger

Den foreslåtte utbyggingen til BOB er en av de største prosjektene som har vært presentert i Bergen på mange år. Over 105.000 kvadratmeter nybygg og over halvparten av dette avsatt til nye boliger. Det gir minst 400-500 nye boliger.

BOB har utarbeidet planen på oppdrag fra Vital Eiendomsforvaltning og Sjøsiden Eiendom, som eier storparten av eksisterende bygninger i området. BOB skal selv stå for boligbyggingen.

I forslaget er nybyggene tegnet som slanke bygninger med kortenden mot sjøen - såkalte lamellbygg. Begrunnelsen er ønsket om å ta minst mulig utsikt fra bebyggelsen bak.

- Vil skyggelegge

Nettopp denne løsningen med lamellbygg vil skyggelegge hele strandområdet, bortsett fra sporadiske solgløtt midt på sommeren, mener Tor Lien som har levert en to siders skarp kritikk av BOBs byggeplaner. Gjennom T. Lien AS har Lien egne utbyggingsplaner lenger ut i Damsgårdsveien.

Samlet betyr alle byggeplanene langs Damsgårdsundet at det kan bli i alt 1000 nye boliger på et ganske begrenset område. Styrelederne i de tre sameiene bak er redd det kan gi trafikkproblemer og sprenge kapasiteten i skoler og barnehager.

Nybygg på 14 etasjer

Byggehøydene står sentralt i protestene. Mot Damsgårdsveien rager nybyggene over 40 meter til værs. Planavdelingen beregner det til 14 etasjer og sammenlikner med Strandgaten som knuges av boligblokker på 10 etasjer.

Naboene krever maks to-tre etasjer mot Michael Krohnsgate og maks seks etasjer mot Damsgårdsveien. Samme kravet til byggehøyde kommer fra kommunens planavdeling.

Langs sjøen har BOB lagt planer for en ny strandpromenade. Problemet er at den foreslåtte promenaden, som skal legges på påler ut i sjøen, blir for smal til å virke attraktiv på publikum, lyder innvendingene. Dessuten er promenaden delvis overbygget.

Guri Gunnes Oppegård i sameiet Michael Krohns gate 28-32 ønsker seg nye planer fra BOB:

— Jeg håper BOB kan skape boliger ved Damsgårdsundet som blir bra både for de skal flytte inn og samtidig tar hensyn til oss som bor her fra før, sier hun.

- Noe ned, noe opp

Anne Rognerud Drageset, teknisk sjef hos BOB, har notert seg protestene både mot byggehøyder og utnyttelsesgrad:

— Planen legger opp til svært variert byggehøyde. Vi har også bygninger på to og tre etasjer. Vi mener den store variasjonen gir rom for spenstig arkitektur. Med de tilbakemeldingene vi får, må vi innstille oss på å lage en mer jevn bebyggelse. Når noe må ned, går andre bygg opp i høyde.

— Er dere innstilt på å redusere utbyggingen?

— Utfordringen blir å få en gjennomførbar plan med en balanse mellom nok bebygget areal til at det svarer seg, gode arealer og gode utearealer. Dette jobber vi med, sier Anne Rognerud Drageset.

BOB tar sikte på å presentere et endelig planforslag før jul.

NY BYDEL: BOBs storutbygging ved Damsgårdsundet omfatter området mellom Michael Krohnsgate og sjøen. Nybyggene er høyest mot Damsgårdsveien og frem mot sundet. <p/> MODELLFOTO: KOMPAS