Før Frp og byrådspartiene er enige om eiendomsskatten blir det ingen budsjettforhandlinger.

Høyres Hilde Onarheim er optimist med tanke på å bli enige og starte reelle forhandlinger, men vil ikke si noe om innholdet i løsningen som partene nærmer seg.

Byrådspartiene har overbevist Frp om at innsparingen ved å stanse prosjektet nå er minimal. Takstfolk er engasjert og datautstyr innkjøpt.

Frps har da krevd at de nye takstene ikke trer i kraft før etter neste lokalvalg i 2007. Før det skal heller ikke nye boligområder pålegges eiendomsskatt, krever partiet.

Utsettelsen fører til at 68 millioner i økt eiendomsskatt fra 2006 må strykes fra budsjettet.

Etter det BT har grunn til å tro, er byrådspartiene villig til det, så sant kommunen er i stand til å klare seg uten de pengene. En avklaring i spørsmålet om eiendomsskatt er ventet fredag formiddag.

Takseringen av byens 103.000 eiendommer er så smått startet og skal pågå til årsskiftet 2005/2006. Målet er å få takster som avspeiler markedspris. Resultatet kan bli skattesmell, særlig for eiere av eldre og sentrale hus som i dag er taksert til en brøkdel av reell pris.